จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว กันทรลักษ์ทัวร์


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดหนองกี่

19:30 : กรุงเทพฯ-บุณฑริก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 250 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 250 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนางรอง

19:30 : กรุงเทพฯ-บุณฑริก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 270 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 270 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดประโคนชัย

19:30 : กรุงเทพฯ-บุณฑริก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 284 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 284 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดกันทรลักษ์

20:00 : กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ...ม.4 ข... ราคาตั๋วประมาณ 412 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อุบลราชธานี

20:00 : กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ...ม.4 ข... ราคาตั๋วประมาณ 484 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดเดชอุดม

20:00 : กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ...ม.4 ข... ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดหนองกี่กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนางรองกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดประโคนชัยกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดกันทรลักษ์กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อุบลราชธานีกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดเดชอุดม

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - กันทรลักษ์ทัวร์

กันทรลักษ์ทัวร์
จุดจอดเดชอุดม ช่องขายตั๋วหมายเลข 1 โทร 062-1716411, 098-6826571
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วหมายเลข 32 โทร. 086-7609898