กรุงสยามทัวร์

กรุงสยามทัวร์รถทัวร์วิ่งลงใต้ จ.สุราษ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี โดยจุดขึ้นรถกรุงเทพ เลือก ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

ที่ตั้ง : 93 อาคาร10 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ : 02-2822118

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว กรุงสยามทัวร์


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. จ.สุราษฎร์ธานี

19:00 : กรุงเทพ-สุราษฎร์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 499 บาท

19:30 : กรุงเทพ-สุราษฎร์ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 776 บาท

20:00 : กรุงเทพ-สุราษฎร์ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท


บขส. จ.สุราษฎร์ธานี - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

19:00 : สุราษฎร์-กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท

19:15 : สุราษฎร์-กรุงเทพ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 499 บาท

19:30 : สุราษฎร์-กรุงเทพ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 776 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. จ.สุราษฎร์ธานีบขส. จ.สุราษฎร์ธานี - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - กรุงสยามทัวร์

กรุงสยามทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องจำหน่ายตั๋วกรุงสยามทัวร์
โทร. 077-437342
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่ ช่อง 44
โทร. 02-894-6045