คิงส์ด้อมทัวร์

คิงส์ด้อมทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ พิษณุโลก - กำแพงเพชร, นครสวรรค์ - เชียงราย, พิษณุโลก - พิจิตร

ที่ตั้ง : 8 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-986181 โทรสาร : 055-986185

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว คิงส์ด้อมทัวร์


บขส. เชียงราย - บขส จ.นครสวรรค์

06:30 : เชียงราย-นครสวรรค์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 423 บาท

08:00 : เชียงราย-นครสวรรค์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 423 บาท


บขส จ.นครสวรรค์ - บขส จ.เชียงราย

07:45 : นครสวรรค์-เชียงราย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 423 บาท

10:00 : นครสวรรค์-เชียงราย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 423 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
บขส. เชียงราย - บขส จ.นครสวรรค์บขส จ.นครสวรรค์ - บขส จ.เชียงราย

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - คิงส์ด้อมทัวร์

คิงส์ด้อมทัวร์
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา) ตรงข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา (ติดหอนัมเบอร์วัน) โทร. 084-611-2866
สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) สถานีขนส่งพิษณุโลก2 โทร. 087-3153300, 095-3956951
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ สถานีขนส่งนครสวรรค์ โทร. 089-5688445, 063-361-9244
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา สถานีขนส่งพะเยา โทร. 088-5938071
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย สถานีขนส่งเชียงราย โทร. 081-9804817