คิงส์ด้อมทัวร์

คิงส์ด้อมทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ พิษณุโลก - กำแพงเพชร, นครสวรรค์ - เชียงราย, พิษณุโลก - พิจิตร

ที่ตั้ง : 8 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-986181 โทรสาร : 055-986185

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ค้นหาเที่ยวรถ

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว คิงส์ด้อมทัวร์


บขส. เชียงราย - บขส จ.นครสวรรค์

06:30 : เชียงราย-นครสวรรค์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 423 บาท

08:00 : เชียงราย-นครสวรรค์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 423 บาท


บขส จ.นครสวรรค์ - บขส จ.เชียงราย

07:45 : นครสวรรค์-เชียงราย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 423 บาท

10:00 : นครสวรรค์-เชียงราย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 423 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
บขส. เชียงราย - บขส จ.นครสวรรค์บขส จ.นครสวรรค์ - บขส จ.เชียงราย

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - คิงส์ด้อมทัวร์

คิงส์ด้อมทัวร์

  • จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)     ตรงข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา (ข้างธนาคารออมสิน) โทร. 092-0925581
  • สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)     สถานีขนส่งพิษณุโลก2 โทร. 087-3153300
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์     สถานีขนส่งนครสวรรค์ โทร. 089-5688445
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา     สถานีขนส่งพะเยา โทร. 082-3844006
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย     สถานีขนส่งเชียงราย โทร. 081-9804817