จิรัฐกาล-เขมราฐ

จิรัฐกาล-เขมราฐ รถทัวร์ กรุงเทพ - เขมราฐ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ที่ตั้ง : 256/555 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว จิรัฐกาล-เขมราฐ


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ยโสธร

08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 462 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 462 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ป่าติ้ว

08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อำนาจเจริญ

08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ประทุมราช (หน้าธนาคารกสิกร)

08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.หนองผือ

08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.โพธิ์ไทร

08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.เขมราฐ

08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดปากแซง

08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านคันพระลาน

08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


บขส จ.ยโสธร - กรุงเทพ หมอชิต2

10:10 : โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 462 บาท

18:40 : ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 462 บาท


จุดจอด อ.ป่าติ้ว - กรุงเทพ หมอชิต2

10:00 : โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท

18:30 : ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท


บขส จ.อำนาจเจริญ - กรุงเทพ หมอชิต2

09:30 : โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท

18:00 : ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท


จุดจอด อ.ประทุมราช (หน้าธนาคารกสิกร) - กรุงเทพ หมอชิต2

08:40 : โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

17:40 : ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท


จุดจอด อ.หนองผือ - กรุงเทพ หมอชิต2

08:30 : โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

17:00 : ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท


จุดจอด อ.โพธิ์ไทร - กรุงเทพ หมอชิต2

07:00 : โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

16:00 : ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


จุดจอด อ.เขมราฐ - กรุงเทพ หมอชิต2

08:00 : โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

16:30 : ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท


กรุงเทพฯ (รังสิต) - บขส จ.ยโสธร

09:00 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 462 บาท

21:00 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 462 บาท


กรุงเทพฯ (รังสิต) - บขส จ.อำนาจเจริญ

09:00 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท

21:00 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ยโสธรกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ป่าติ้วกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อำนาจเจริญกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ประทุมราช (หน้าธนาคารกสิกร)กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.หนองผือกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.โพธิ์ไทรกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.เขมราฐกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดปากแซงกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านคันพระลานบขส จ.ยโสธร - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.ป่าติ้ว - กรุงเทพ หมอชิต2บขส จ.อำนาจเจริญ - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.ประทุมราช (หน้าธนาคารกสิกร) - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.หนองผือ - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.โพธิ์ไทร - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.เขมราฐ - กรุงเทพ หมอชิต2กรุงเทพฯ (รังสิต) - บขส จ.ยโสธรกรุงเทพฯ (รังสิต) - บขส จ.อำนาจเจริญ

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - จิรัฐกาล-เขมราฐ

จิรัฐกาล-เขมราฐ
จุดจอด อ.ประทุมราช จุดจำหนายตั๋วตลาดบขส.
โทร. 090-8306921
จุดจอด อ.ป่าติ้ว ตรงข้ามการไฟฟ้าป่าติ้ว
โทร. 082-6965090
จุดจอด อ.หนองผือ อยู่ข้างเชิดชัยทัวร์หนองผือ
โทร. 081-9762731
จุดจอด อ.เขมราฐ ปั๊มปตท.เขมราฐ
โทร. 083-1317273
จุดจอด อ.โพธิ์ไทร หน้าโลตัสโพธิ์ไทร
โทร. 091-5930081
จุดจอดบ้านหัวนา จุดขายตั๋วจิรัฐกาลบ้านหัวนา
โทร. 090-9580291
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธร
โทร. 090-0469782
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
โทร. 081-2661018
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) บขส.รังสิต
โทร. 061-4359280 / 083-8964013
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายจิรัฐกาล-เขมราฐ ช่อง3
โทร. 0927325333 , 02-9360365