ซันบัส Sunbus

ซันบัส Sunbus รถทัวร์ กรุงเทพ - เลย , กรุงเทพ - ชัยภูมิ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ซันบัส ระบบออนไลน์ ใครจะไป จังหวัด เลย หรือ ชัยภูมิด้วยรถทัวร์ใช้บริการซันบัสได้ครับ

โทรศัพท์ : 08-1790-2043

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ซันบัส Sunbus


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. อ.ชุมแพ

08:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

10:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

12:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

16:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

20:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

22:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดภูเขียว

08:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 496 บาท

10:00 : กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

12:00 : กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

16:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ-ชุมแพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 496 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 496 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดแก้งคร้อ

08:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 456 บาท

10:00 : กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

12:00 : กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

16:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ-ชุมแพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 456 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 456 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส)

08:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท

12:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท

16:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. ชัยภูมิ

08:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

12:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

16:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.บ้านค่าย

08:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

12:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

16:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.จตุรัส

08:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท

12:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท

16:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านแปรง

08:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท

12:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท

16:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ด่านขุนทด

08:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท

12:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท

16:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.เลย

08:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท

10:00 : กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - เชียงคาน

08:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 711 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 711 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดผานกเค้า

08:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท

10:00 : กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท

20:10 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท

22:05 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท

22:10 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท


บขส. อ.ชุมแพ - กรุงเทพ หมอชิต2

08:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

09:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

10:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

11:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

21:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

23:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท


จุดจอดภูเขียว - กรุงเทพ หมอชิต2

08:30 : ชุมแพ-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

09:30 : เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

15:30 : เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

21:30 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 496 บาท


จุดจอดแก้งคร้อ - กรุงเทพ หมอชิต2

09:00 : ชุมแพ-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

10:00 : เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

16:00 : เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

22:00 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 456 บาท


จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส) - กรุงเทพ หมอชิต2

08:35 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท

10:35 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท

11:35 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท

13:35 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท

17:35 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท

23:35 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท


บขส. ชัยภูมิ - กรุงเทพ หมอชิต2

08:00 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

10:00 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

11:00 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

13:00 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

17:00 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

23:00 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท


จุดจอด ต.บ้านค่าย - กรุงเทพ หมอชิต2

08:15 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

10:15 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

11:15 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

13:15 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

17:15 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

23:15 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท


จุดจอด อ.จตุรัส - กรุงเทพ หมอชิต2

08:50 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท

10:50 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท

11:50 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท

13:50 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท

17:50 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท

23:50 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท


จุดจอดบ้านแปรง - กรุงเทพ หมอชิต2

09:20 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท

11:20 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท

12:20 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท

14:20 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท

18:20 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท

00:20 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท


จุดจอด อ.ด่านขุนทด - กรุงเทพ หมอชิต2

02:30 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท

09:30 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท

11:30 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท

12:30 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท

14:30 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท

18:30 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท

00:30 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท


บขส จ.เลย - กรุงเทพ หมอชิต2

07:00 : เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

09:00 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท

19:00 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท

21:00 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท


เชียงคาน - กรุงเทพ หมอชิต2

08:00 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 711 บาท

20:00 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 711 บาท


จุดจอดผานกเค้า - กรุงเทพ หมอชิต2

08:00 : เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 34... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

10:00 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท

17:00 : ผานกเค้า-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท

20:10 : เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท

22:00 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท

22:10 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. อ.ชุมแพกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดภูเขียวกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดแก้งคร้อกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส)กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. ชัยภูมิกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.บ้านค่ายกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.จตุรัสกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านแปรงกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ด่านขุนทดกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.เลยกรุงเทพ หมอชิต 2 - เชียงคานกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดผานกเค้าบขส. อ.ชุมแพ - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดภูเขียว - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดแก้งคร้อ - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส) - กรุงเทพ หมอชิต2บขส. ชัยภูมิ - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด ต.บ้านค่าย - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.จตุรัส - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดบ้านแปรง - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.ด่านขุนทด - กรุงเทพ หมอชิต2บขส จ.เลย - กรุงเทพ หมอชิต2เชียงคาน - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดผานกเค้า - กรุงเทพ หมอชิต2

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - ซันบัส Sunbus

ซันบัส
จุดจอดบ้านธาตุ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บ้านธาตุ
โทร. 042-854027
จุดจอดภูเขียว จุดขายตั๋วซันบัส ภูเขียว
โทร. 086-8703946
จุดจอดหนองหิน จุดขายตั๋วซันบัส หนองหิน
โทร. 042-852224 , 091-0798391
จุดจอดแก้งคร้อ จุดขายตั๋วซันบัส แก้งคร้อ
โทร. 080-0434306 , 044-882735
วังสะพุง จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส วังสะพุง
โทร. 042-841519 , 062-7455767
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บขส.ชัยภูมิ
โทร. 044-838008
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
โทร. 0-2936-3993 , 096-7017251
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส
โทร. 086-7586111 , 042-033188
เชียงคาน ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน
โทร. 044-822-134