ทรัพย์ไพศาลทัวร์

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ รถทัวร์กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช , กรุงเทพ - สตูล เปิดจองตั๋วรถทรัพย์ไพศาลทัวร์ระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ สามารถจองตั๋วผ่านมือถือ เลือกที่นั่งได้เอง

ที่ตั้ง : 26/37 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 10170 โทรศัพท์ : 0-2894-6040-1 โทรสาร : 0-2422-3328

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ทรัพย์ไพศาลทัวร์


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. ตรัง

16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 634 บาท

19:00 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 986 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดทุ่งยาว

16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดย่านตาขาว

16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 648 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดห้วยยอด

16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 634 บาท

19:00 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 986 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ. ทุ่งสง

16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

19:00 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 882 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 882 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ขนอม

20:10 : กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 551 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - กะปาง

16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 634 บาท

19:00 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 986 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ตะโหมด

17:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1025 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. พัทลุง

17:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ป่าบอน

19:30 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - คูหา

17:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ท่าแพ

16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 736 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. สตูล

16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 736 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 1131 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ฉลุง

16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 736 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1131 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ละงู

16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ทุ่งหว้า

16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บ้านใน

20:10 : กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 551 บาท


บขส. ตรัง - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

17:00 : สตูล - ตรัง - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 634 บาท

17:30 : สตูล - ตรัง - กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 986 บาท


บขส. พัทลุง - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

16:00 : สตูล - พัทลุง - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

16:30 : สตูล - พัทลุง - กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท


บขส. สตูล - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

14:30 : สตูล - ตรัง - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 736 บาท

16:00 : สตูล - พัทลุง - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท

16:30 : สตูล - พัทลุง - กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1131 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. ตรังกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดทุ่งยาวกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดย่านตาขาวกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดห้วยยอดกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ. ทุ่งสงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ขนอมกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - กะปางกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ตะโหมดกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. พัทลุงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ป่าบอนกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - คูหากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ท่าแพกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. สตูลกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ฉลุงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ละงูกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ทุ่งหว้ากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บ้านในบขส. ตรัง - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพบขส. พัทลุง - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพบขส. สตูล - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - ทรัพย์ไพศาลทัวร์

ทรัพย์ไพศาลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง
โทร. 089-7295443
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง
โทร. 087-0320055
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล
โทร. 087-0838811
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7720-0846
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36
โทร. 0-28946040-1
สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง) สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)
โทร. 0-7541-2419
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
โทร. 0-7552-8323