นครบริการขนส่ง

นครบริการขนส่ง รถทัวร์ นครศรี - ภูเก็ต, นครศรี - หาดใหญ่ สงขลา เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองเลยเลือกที่นั่งได้

ที่ตั้ง : 117/1 หมู่1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ : 075-324828

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว นครบริการขนส่ง


บขส. นครศรีธรรมราช - บขส. ภูเก็ต

06:40 : นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต ...ป.2... ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท

07:10 : นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต ...ป.2... ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท

08:30 : นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต ...ป.2... ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท

09:30 : นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต ...ป.2... ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท

10:20 : นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต ...ป.2... ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท

13:30 : นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต ...ป.2... ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท

14:30 : นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต ...ป.2... ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท

16:30 : นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต ...ป.2... ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท


บขส. นครศรีธรรมราช - บขส. สงขลา

05:00 : นครศรีฯ-สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

06:30 : นครศรีฯ-สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

07:30 : นครศรีฯ-สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

08:30 : นครศรีฯ-สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

09:30 : นครศรีฯ-สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

10:00 : นครศรีฯ-สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

10:30 : นครศรีฯ-สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

11:00 : นครศรีฯ-สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

12:00 : นครศรีฯ-สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

13:00 : นครศรีฯ-สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

14:00 : นครศรีฯ-สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

15:00 : นครศรีฯ-สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

16:00 : นครศรีฯ-สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

17:00 : นครศรีฯ-สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท


บขส. ภูเก็ต - บขส. นครศรีธรรมราช

07:30 : ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ ...ป.2... ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท

08:30 : ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ ...ป.2... ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท

09:30 : ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ ...ป.2... ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท

10:40 : ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ ...ป.2... ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท

11:30 : ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ ...ป.2... ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท

12:30 : ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ ...ป.2... ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท

14:30 : ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ ...ป.2... ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท

16:30 : ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ ...ป.2... ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท


บขส. สงขลา - บขส. นครศรีธรรมราช

06:00 : สงขลา-นครศรีฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

07:00 : สงขลา-นครศรีฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

08:00 : สงขลา-นครศรีฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

09:00 : สงขลา-นครศรีฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

10:00 : สงขลา-นครศรีฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

11:00 : สงขลา-นครศรีฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

12:00 : สงขลา-นครศรีฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

13:00 : สงขลา-นครศรีฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

14:00 : สงขลา-นครศรีฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

15:00 : สงขลา-นครศรีฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

16:00 : สงขลา-นครศรีฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

17:00 : สงขลา-นครศรีฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่




บขส. นครศรีธรรมราช - บขส. ภูเก็ต



บขส. นครศรีธรรมราช - บขส. สงขลา



บขส. ภูเก็ต - บขส. นครศรีธรรมราช



บขส. สงขลา - บขส. นครศรีธรรมราช

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - นครบริการขนส่ง

นครบริการขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช บขส.นครศรีธรรมราช
โทร. 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต บขส.ภูเก็ต
โทร. 086-9481071
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา บขส.สงขลา
โทร. 063-3901867
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ บขส.หาดใหญ่
โทร. 063-3901877