นครศรีราชาทัวร์

นครศรีราชาทัวร์เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เส้นทาง กรุงเทพ ไป นครศรีธรรมราช และ กรุงเทพ - สุราษฏร์ธานี

ที่ตั้ง : 58/15-16 หมู่ 2 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ : 034-251141 โทรสาร : 034-252315

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว นครศรีราชาทัวร์


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ท่าศาลา

19:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. นครศรีธรรมราช

07:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท

19:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ปากพนัง

07:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 619 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 619 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 722 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 722 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 963 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.กาญจนดิษฐ์

07:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 510 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 590 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 510 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 590 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. จ.สุราษฎร์ธานี

07:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 499 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 776 บาท

19:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 776 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 499 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท


บขส. นครศรีธรรมราช - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

09:00 : ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

17:30 : นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

17:50 : นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

18:00 : นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท

18:30 : ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท

18:30 : ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท


อ.ปากพนัง - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

08:00 : ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 619 บาท

17:30 : ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 722 บาท

17:30 : ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 963 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ท่าศาลากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. นครศรีธรรมราชกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ปากพนังกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.กาญจนดิษฐ์กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. จ.สุราษฎร์ธานีบขส. นครศรีธรรมราช - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพอ.ปากพนัง - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - นครศรีราชาทัวร์

นครศรีราชาทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ช่องจำหน่ายตั๋วนครศรีราชาทัวร์
โทร. 075-343851 , 075-343852
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง ตรงข้ามตลาดโลตัสปากพนัง
โทร. 075-518132 , 075-333890 , 086-4758467
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ช่องหมายเลข 67 , 68
โทร. 02-8946220