นวนครทัวร์

รถทัวร์นวนครทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ หมอชิต2 ไป จังหวัดขอนแก่น

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว นวนครทัวร์


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส.ขอนแก่น

21:30 : กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - บขส. ขอนแก่น ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 360 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.แวงใหญ่

21:30 : กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - อ.แวงใหญ่ (ข้างคลีนิคพรพล) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 360 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.พระยืน

21:30 : กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - จุดจอด อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 360 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.ท่าศาลา

21:30 : กรุงเทพ - จุดจอด ต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 360 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ชนบท

21:30 : กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 360 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.มัญจาคีรี

21:30 : กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - จุดจอด อ.มัญจาคีรี (ขอนแก่น) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 360 บาท


บขส.ขอนแก่น - กรุงเทพ หมอชิต2

20:00 : บขส. ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 360 บาท


จุดจอด อ.แวงใหญ่ - กรุงเทพ หมอชิต2

22:00 : อ.แวงใหญ่ (ข้างคลีนิคพรพล) - กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 360 บาท


จุดจอด ต.ท่าศาลา - กรุงเทพ หมอชิต2

20:40 : จุดจอด ต.ท่าศาลา จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 360 บาท


จุดจอด อ.ชนบท - กรุงเทพ หมอชิต2

21:30 : อ.ชนบท - หมอชิต 2 ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 360 บาท


จุดจอด อ.มัญจาคีรี - กรุงเทพ หมอชิต2

21:00 : จุดจอด มัญจาคีรี - หมอชิต2 กรุงเทพ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 360 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส.ขอนแก่นกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.แวงใหญ่กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.พระยืนกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.ท่าศาลากรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ชนบทกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.มัญจาคีรีบขส.ขอนแก่น - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.แวงใหญ่ - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด ต.ท่าศาลา - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.ชนบท - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.มัญจาคีรี - กรุงเทพ หมอชิต2

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - นวนครทัวร์

นวนครทัวร์
จุดจอด ต.ท่าศาลา จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-266576
จุดจอด อ.ชนบท จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-286416
จุดจอด อ.พระยืน จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-266338
จุดจอด อ.มัญจาคีรี จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 099-5456441
จุดจอด อ.แวงใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 081-9759980
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3) ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ช่องขายที่4
โทร. 085-0006287
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ชั้น3 ช่องขายตั๋วที่39
โทร. 02-9363702,094-2831188