บัส เอ็กซ์เพลส

บัส เอ็กซ์เพลส Bus Express รถทัวร์ กรุงเทพ - ภูเก็ต เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จุดขึ้นรถ กรุงเทพ เลือก ถนนบรมราชชนนี คือ สายใต้ใหม่

ที่ตั้ง : 82/22 หมู่ที่ 19 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0-2894-6101-3

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว บัส เอ็กซ์เพลส


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. ภูเก็ต

06:40 : กรุงเทพฯ - ตาขุน - พังงา - วังหม้อแกง - ภูเก็ต (สายใหม่) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 637 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - ตาขุน - พังงา - วังหม้อแกง - ภูเก็ต (สายใหม่) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 637 บาท

17:30 : กรุงเทพฯ - ตาขุน - พังงา - วังหม้อแกง - ภูเก็ต (สายใหม่) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 637 บาท

18:30 : กรุงเทพฯ - ตะกั่วป่า - เขาหลัก - ทับละมุ - ภูเก็ต (สายเก่า) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 637 บาท

17:30 : กรุงเทพฯ - ตาขุน - พังงา - วังหม้อแกง - ภูเก็ต (สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 991 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - ตาขุน - พังงา - วังหม้อแกง - ภูเก็ต (สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 991 บาท


บขส. ภูเก็ต - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

06:30 : ภูเก็ต - วังหม้อแกง - พังงา - ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 637 บาท

15:30 : ภูเก็ต - วังหม้อแกง - พังงา - ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 637 บาท

17:00 : ภูเก็ต - วังหม้อแกง - พังงา - ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 991 บาท

18:30 : ภูเก็ต - วังหม้อแกง - พังงา - ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 991 บาท

18:30 : ภูเก็ต - วังหม้อแกง - พังงา - ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 637 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. ภูเก็ตบขส. ภูเก็ต - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - บัส เอ็กซ์เพลส

บัส เอ็กซ์เพลส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องหมายเลข 3
โทร. 076-373299 , 085-7963411
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 52, 53, 54
โทร. 02-8946101, 02-8946044