บางกอกบัสไลน์

บางกอกบัสไลน์เปิดจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์เส้นทางกรุงเทพ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน สุราษฏร์ธานี

ที่ตั้ง : สำนักงานสมบัติทัวร์ 23/21 ซอยวิภาวดี13 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 โทรศัพท์ : 02-9721444

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว บางกอกบัสไลน์


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. จ.สุราษฎร์ธานี

17:00 : กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท


บขส. จ.สุราษฎร์ธานี - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

19:30 : สุราษฏร์ธานี - กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.เชียงราย

09:30 : กรุงเทพ - เชียงราย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 725 บาท

20:30 : กรุงเทพ - เชียงราย(M) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 689 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

06:00 : กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 06.00 (MV) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

16:00 : กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ Super C. (VM) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

18:50 : กรุงเทพ - เชียงใหม่ (M) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ VIP (MV) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 823 บาท

20:35 : กรุงเทพ - เชียงใหม่ (M) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ปัว

20:00 : กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง (MV) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ท่าวังผา

20:00 : กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง (MV) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 837 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.น่าน

20:00 : กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง (MV) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 790 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ทุ่งช้าง

20:00 : กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง (MV) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 890 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส อ.เชียงคำ

17:40 : กรุงเทพ - เชียงของ (VM) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 893 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ลำปาง

21:15 : กรุงเทพ-ลำปาง (MV) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท


บขส. เชียงราย - กรุงเทพ หมอชิต2

10:00 : เชียงราย - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 725 บาท

17:30 : เชียงราย - กรุงเทพฯ** ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 689 บาท


บขส. เชียงราย - สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

10:00 : เชียงราย - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 725 บาท

17:30 : เชียงราย - กรุงเทพฯ** ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 689 บาท


สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ - กรุงเทพ หมอชิต2

15:30 : เชียงของ-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1000 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - กรุงเทพ หมอชิต2

10:10 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C. ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

18:40 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

19:10 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

20:00 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 823 บาท

20:05 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C. ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

10:10 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C. ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

18:40 : เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

19:10 : เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

20:00 : เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 823 บาท

20:05 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C. ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท


จุดจอด อ.ปัว - กรุงเทพ หมอชิต2

18:00 : ทุ่งช้าง-กรุงเทพ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท


จุดจอด อ.ท่าวังผา - กรุงเทพ หมอชิต2

18:15 : ทุ่งช้าง-กรุงเทพ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 837 บาท


บขส จ.น่าน - กรุงเทพ หมอชิต2

19:30 : ทุ่งช้าง-กรุงเทพ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 790 บาท


จุดจอด อ.ทุ่งช้าง - กรุงเทพ หมอชิต2

17:30 : ทุ่งช้าง-กรุงเทพ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 890 บาท


บขส อ.เชียงคำ - กรุงเทพ หมอชิต2

17:30 : เชียงของ-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 893 บาท


บขส จ.ลำปาง - กรุงเทพ หมอชิต2

20:25 : ลำปาง-กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท


สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี - บขส จ.เชียงราย

10:00 : กรุงเทพ - เชียงราย (VM) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 725 บาท


สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

06:20 : กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 06.00 (MV) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

15:00 : กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ Super C. (VM) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ VIP (MV) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 823 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. จ.สุราษฎร์ธานีบขส. จ.สุราษฎร์ธานี - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ปัวกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ท่าวังผากรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.น่านกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ทุ่งช้างกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส อ.เชียงคำกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ลำปางบขส. เชียงราย - กรุงเทพ หมอชิต2บขส. เชียงราย - สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดีสำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ - กรุงเทพ หมอชิต2บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - กรุงเทพ หมอชิต2บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดีจุดจอด อ.ปัว - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.ท่าวังผา - กรุงเทพ หมอชิต2บขส จ.น่าน - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.ทุ่งช้าง - กรุงเทพ หมอชิต2บขส อ.เชียงคำ - กรุงเทพ หมอชิต2บขส จ.ลำปาง - กรุงเทพ หมอชิต2สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี - บขส จ.เชียงรายสำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - บางกอกบัสไลน์

บางกอกบัสไลน์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 054-711077-3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องหมายเลข 16
โทร. 077-281110
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 053-774022
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 3) ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 052-000248
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ ช่องหมายเลข 76
โทร. 02-8946050-3
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41
โทร. (call center 1215)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ช่องหมายเลข 1 และ 4
โทร. 086-3409664 (call center 1215)