บางสะพานทัวร์

บางสะพานทัวร์รถทัวร์กรุงเทพ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ที่ตั้ง : 41/13 หมู่ 18 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ : 02-8859128

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว บางสะพานทัวร์


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดมาบอำมฤต

09:30 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 335 บาท

14:30 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 335 บาท

23:59 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 335 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดประจวบคีรีขันธ์

09:30 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

14:30 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

23:59 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บ้านต้นเกตุ

07:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท

09:30 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท

10:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท

11:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท

12:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท

13:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท

14:30 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท

22:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท

23:59 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ทับสะแก

07:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท

09:30 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท

10:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท

11:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท

12:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท

13:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท

14:30 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท

22:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท

23:59 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกปราณบุรี

11:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 194 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 194 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกกุยบุรี

11:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 211 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 211 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ทางหลวงประจวบ

07:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

10:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

12:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

13:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

22:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

11:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ตลาดบางสะพานน้อย

09:30 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 301 บาท

14:30 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 301 บาท

23:59 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 301 บาท

11:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 301 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 301 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.บางสะพานใหญ่

07:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท

10:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท

12:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท

13:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท

22:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท

09:30 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท

14:30 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท

23:59 : กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท

11:30 : กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดมาบอำมฤตกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดประจวบคีรีขันธ์กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บ้านต้นเกตุกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ทับสะแกกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกปราณบุรีกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกกุยบุรีกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ทางหลวงประจวบกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ตลาดบางสะพานน้อยกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.บางสะพานใหญ่

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - บางสะพานทัวร์

บางสะพานทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่ ช่อง 22,93
โทร. 081-8298641,081-8297752