ประหยัดทัวร์

รถทัวร์ประหยัดทัวร์เปิดจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ ร้อยเอ็ด อุบล มหาสารคาม สุรินทร์ จองตั๋วประหยัดทัวร์ผ่านเว็บไซต์ตลอด 24 ชม.

ที่ตั้ง : 283 ม. 8 ถนน มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ : 0-2936-0496 โทรสาร : 0-4437-1191

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ประหยัดทัวร์


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.ประทาย

07:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

08:00 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

09:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

21:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - กม.0

07:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

08:00 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

09:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

21:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดชุมพวง

07:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-รัตน ป.1 ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดพยัคภูมิพิสัย

07:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

07:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

08:00 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

09:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

21:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดพุทไธสง

07:00 : รุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

07:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

08:00 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

09:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

21:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - ทางพาด

20:30 : กรุงเทพฯ-รัตน ป.1 ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - สตึก

20:30 : กรุงเทพฯ-รัตน ป.1 ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 430 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.วาปีปทุม

08:00 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส อ.พนมไพร

07:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

09:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

21:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส อ.สุวรรณภูมิ

07:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

09:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

21:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - เกษตรวิสัย

07:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

09:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

21:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - อ.รัตนบุรี

20:30 : กรุงเทพฯ-รัตน ป.1 ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 430 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จดจอดท่าตูม

20:30 : กรุงเทพฯ-รัตน ป.1 ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 430 บาท


จุดจอดพยัคภูมิพิสัย - กรุงเทพ หมอชิต2

08:00 : วาปีปทุม-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

08:00 : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

08:30 : พนมไพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

08:30 : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

09:30 : พนมไพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

09:30 : สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

10:00 : เกษตร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

19:30 : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:00 : วาปีปทุม-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:00 : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:20 : พนมไพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

21:20 : พนมไพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

21:30 : สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

22:00 : เกษตร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท


จุดจอดพุทไธสง - กรุงเทพ หมอชิต2

08:00 : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

08:30 : วาปีปทุม-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

08:30 : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

08:30 : พุทไธสง-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

09:30 : พนมไพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

10:30 : พนมไพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

10:30 : สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

11:00 : เกษตร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

19:30 : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:00 : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:30 : วาปีปทุม-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:30 : พุทไธสง-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

21:20 : พนมไพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

22:20 : พนมไพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

22:30 : สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

23:00 : เกษตร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท


บขส อ.พนมไพร - กรุงเทพ หมอชิต2

06:30 : พนมไพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

07:30 : พนมไพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

18:20 : พนมไพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

19:20 : พนมไพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท


เกษตรวิสัย - กรุงเทพ หมอชิต2

07:30 : พนมไพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

08:00 : เกษตร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

08:30 : พนมไพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

08:30 : สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

19:20 : พนมไพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:00 : เกษตร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:20 : พนมไพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

20:30 : สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.ประทายกรุงเทพ หมอชิต 2 - กม.0กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดชุมพวงกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดพยัคภูมิพิสัยกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดพุทไธสงกรุงเทพ หมอชิต 2 - ทางพาดกรุงเทพ หมอชิต 2 - สตึกกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.วาปีปทุมกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส อ.พนมไพรกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส อ.สุวรรณภูมิกรุงเทพ หมอชิต 2 - เกษตรวิสัยกรุงเทพ หมอชิต 2 - อ.รัตนบุรีกรุงเทพ หมอชิต 2 - จดจอดท่าตูมจุดจอดพยัคภูมิพิสัย - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดพุทไธสง - กรุงเทพ หมอชิต2บขส อ.พนมไพร - กรุงเทพ หมอชิต2เกษตรวิสัย - กรุงเทพ หมอชิต2

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - ประหยัดทัวร์

ประหยัดทัวร์
จุดจอด อ.เขมราฐ ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า เกียรติสุรนนท์
โทร. 089-2443206
จุดจอดปากแซง อยู่ใกล้ป้อมตำรวจ ตชด. บ้าน1 ชั้น ตรงข้ามวัด
โทร. 089-2443206
จุดจอดพุทไธสง ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 063-7481868
จุดจอดเกษตรวิสัย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 063-7481863
พยัคฆภูมิพิสัย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 063-7481864
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธรแห่งที่2
โทร. 089-2443206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 089-2443206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 0-4359-0345
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 0-4358-1705
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42
โทร. 0-2936-0496