ปิยะชัยพัฒนา

ปิยะชัยพัฒนา รถทัวร์ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองเลยเลือกที่นั่งได้เปิดจองตั๋ว 24 ชม. ผ่านมือถือ หรือ เว็บไซต์

ที่ตั้ง : 26/39 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ : 074-465203

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ปิยะชัยพัฒนา


หาดใหญ่ - บขส จ.เชียงราย

08:30 : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,481 บาท

08:30 : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,974 บาท


หาดใหญ่ - บขส. อ.แม่สาย

08:30 : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,531 บาท

08:30 : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 2,041 บาท


หาดใหญ่ - บขส จ.อุตรดิตถ์

08:30 : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,216 บาท

08:30 : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,621 บาท


บขส. เชียงราย - บขส. พัทลุง

09:15 : แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,399 บาท

09:15 : แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,865 บาท


บขส. เชียงราย - หาดใหญ่

09:15 : แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,481 บาท

09:15 : แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,974 บาท


บขส. เชียงราย - อ.ด่านนอก

09:15 : แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,529 บาท

09:15 : แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 2,038 บาท


บขส. อ.แม่สาย - บขส. พัทลุง

07:30 : แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,449 บาท

07:30 : แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,932 บาท


บขส. อ.แม่สาย - หาดใหญ่

07:30 : แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,531 บาท

07:30 : แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 2,041 บาท


บขส. อ.แม่สาย - อ.ด่านนอก

07:30 : แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,579 บาท

07:30 : แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 2,106 บาท


อ.ด่านนอก - บขส จ.เชียงราย

07:00 : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,529 บาท

07:00 : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 2,038 บาท


อ.ด่านนอก - บขส. อ.แม่สาย

07:00 : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,579 บาท

07:00 : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 2,106 บาท


อ.ด่านนอก - บขส จ.พะเยา

07:00 : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,453 บาท

07:00 : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,938 บาท


อ.ด่านนอก - บขส จ.แพร่

07:00 : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,327 บาท

07:00 : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,770 บาท


อ.ด่านนอก - บขส จ.อุตรดิตถ์

07:00 : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,264 บาท

07:00 : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,686 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
หาดใหญ่ - บขส จ.เชียงรายหาดใหญ่ - บขส. อ.แม่สายหาดใหญ่ - บขส จ.อุตรดิตถ์บขส. เชียงราย - บขส. พัทลุงบขส. เชียงราย - หาดใหญ่บขส. เชียงราย - อ.ด่านนอกบขส. อ.แม่สาย - บขส. พัทลุงบขส. อ.แม่สาย - หาดใหญ่บขส. อ.แม่สาย - อ.ด่านนอกอ.ด่านนอก - บขส จ.เชียงรายอ.ด่านนอก - บขส. อ.แม่สายอ.ด่านนอก - บขส จ.พะเยาอ.ด่านนอก - บขส จ.แพร่อ.ด่านนอก - บขส จ.อุตรดิตถ์

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - ปิยะชัยพัฒนา

ปิยะชัยพัฒนา
จุดจอด อ.ด่านนอก ท่าด่านนอก ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 081-0936459
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย สถานีขนส่งเชียงราย กรีนบัส
โทร. 053-773550 , 062-3107322
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ สถานีขนส่งหาดใหญ่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 074-465203
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย สถานีขนส่งอำเภอแม่สาย กรีนบัส
โทร. 053-646430, 053-734305 , 062-3107326