ปิยะประเสริฐทัวร์

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ปิยะประเสริฐทัวร์


อ. ทุ่งสง - บขส.ขอนแก่น

11:00 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,037 บาท

11:00 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,383 บาท


อ. ทุ่งสง - บขส จ.บึงกาฬ

11:00 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,287 บาท

11:00 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,716 บาท


บขส. พัทลุง - บขส.ขอนแก่น

09:30 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,109 บาท

09:30 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,478 บาท


บขส. พัทลุง - บขส จ.บึงกาฬ

09:30 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,361 บาท

09:30 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,814 บาท


บขส. พัทลุง - บขส จ.หนองคาย

09:30 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,250 บาท

09:30 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,666 บาท


บขส. พัทลุง - บขส จ.อุดรธานี

09:30 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,203 บาท

09:30 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,607 บาท


หาดใหญ่ - บขส.ขอนแก่น

08:30 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,191 บาท

08:30 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,588 บาท


หาดใหญ่ - บขส จ.บึงกาฬ

08:30 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,441 บาท

08:30 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,921 บาท


หาดใหญ่ - บขส จ.หนองคาย

08:30 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,329 บาท

08:30 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,772 บาท


หาดใหญ่ - บขส จ.อุดรธานี

08:30 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,287 บาท

08:30 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,716 บาท


บขส.ขอนแก่น - อ. ทุ่งสง

13:30 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,037 บาท

13:30 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,383 บาท


บขส.ขอนแก่น - บขส. พัทลุง

13:30 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,109 บาท


บขส.ขอนแก่น - หาดใหญ่

13:30 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,191 บาท

13:30 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,588 บาท


บขส.ขอนแก่น - อ.ด่านนอก

13:30 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,239 บาท

13:30 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,652 บาท


บขส จ.หนองคาย - บขส. พัทลุง

10:00 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,250 บาท

10:00 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,666 บาท


บขส จ.หนองคาย - หาดใหญ่

10:00 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,329 บาท

10:00 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,772 บาท


บขส จ.หนองคาย - อ.ด่านนอก

10:00 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,380 บาท

10:00 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,840 บาท


อ.ด่านนอก - บขส.ขอนแก่น

07:00 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,239 บาท

07:00 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,652 บาท


อ.ด่านนอก - บขส จ.บึงกาฬ

07:00 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,491 บาท

07:00 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,988 บาท


อ.ด่านนอก - บขส จ.หนองคาย

07:00 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,380 บาท

07:00 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,840 บาท


อ.ด่านนอก - บขส จ.อุดรธานี

07:00 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,336 บาท

07:00 : ด่านนอก - บึงกาฬ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,781 บาท


บขส จ.บึงกาฬ - อ. ทุ่งสง

08:00 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,287 บาท

08:00 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,716 บาท


บขส จ.บึงกาฬ - บขส. พัทลุง

08:00 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,361 บาท

08:00 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,814 บาท


บขส จ.บึงกาฬ - หาดใหญ่

08:00 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,441 บาท

08:00 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,921 บาท


บขส จ.บึงกาฬ - อ.ด่านนอก

08:00 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,491 บาท

08:00 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,988 บาท


บขส จ.อุดรธานี - บขส. พัทลุง

11:30 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,205 บาท

11:30 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,607 บาท


บขส จ.อุดรธานี - หาดใหญ่

11:30 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,287 บาท

11:30 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,716 บาท


บขส จ.อุดรธานี - อ.ด่านนอก

11:30 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,336 บาท

11:30 : บึงกาฬ - ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,781 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
อ. ทุ่งสง - บขส.ขอนแก่นอ. ทุ่งสง - บขส จ.บึงกาฬบขส. พัทลุง - บขส.ขอนแก่นบขส. พัทลุง - บขส จ.บึงกาฬบขส. พัทลุง - บขส จ.หนองคายบขส. พัทลุง - บขส จ.อุดรธานีหาดใหญ่ - บขส.ขอนแก่นหาดใหญ่ - บขส จ.บึงกาฬหาดใหญ่ - บขส จ.หนองคายหาดใหญ่ - บขส จ.อุดรธานีบขส.ขอนแก่น - อ. ทุ่งสงบขส.ขอนแก่น - บขส. พัทลุงบขส.ขอนแก่น - หาดใหญ่บขส.ขอนแก่น - อ.ด่านนอกบขส จ.หนองคาย - บขส. พัทลุงบขส จ.หนองคาย - หาดใหญ่บขส จ.หนองคาย - อ.ด่านนอกอ.ด่านนอก - บขส.ขอนแก่นอ.ด่านนอก - บขส จ.บึงกาฬอ.ด่านนอก - บขส จ.หนองคายอ.ด่านนอก - บขส จ.อุดรธานีบขส จ.บึงกาฬ - อ. ทุ่งสงบขส จ.บึงกาฬ - บขส. พัทลุงบขส จ.บึงกาฬ - หาดใหญ่บขส จ.บึงกาฬ - อ.ด่านนอกบขส จ.อุดรธานี - บขส. พัทลุงบขส จ.อุดรธานี - หาดใหญ่บขส จ.อุดรธานี - อ.ด่านนอก

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - ปิยะประเสริฐทัวร์

ปิยะประเสริฐทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.ขอนแก่น
โทร. 043-247333 , 043-235888
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ทุ่งสง
โทร. 089-4741325
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์ จ.บึงกาฬ
โทร. 042-491010 , 083-3477658
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จ.พัทลุง
โทร. 087-2930186
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ด่านนอก
โทร. 081-0936459
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.หนองคาย
โทร. 042-460205 , 0885620632
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.อุดรธานี
โทร. 042-343403 , 083-6603510
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.หาดใหญ่
โทร. 074-465203