ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ รถทัวร์ลงใต้ หาดใหญ่ ด่านนอก สงขลา นราธิวาส ยะลา เบตง เปิดให้จองตั๋วรถทัวร์ปิยะรุ่งเรืองระบบออนไลน์สามารถจองผ่านโทรศัพท์มือถือ เลือกที่นั่งได้เอง ชำระค่าตั๋วสะดวกที่ 7-11

ที่ตั้ง : 183 หมู่ที่ 9 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ : 0-2894-6330-2

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ. ทุ่งสง

15:00 : กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

16:00 : กรุงเทพฯ - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

16:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท

18:20 : กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - พัทลุง - หาดใหญ่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.หัวไทร

08:00 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท

16:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 641 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. นราธิวาส

15:00 : กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 844 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ตากใบ

15:00 : กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 891 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.สุไหงโกลก

15:00 : กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 891 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. ปัตตานี

15:00 : กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 774 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.สายบุรี

15:00 : กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 844 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ตะโหมด

15:00 : กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท

16:00 : กรุงเทพฯ - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท

18:20 : กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - พัทลุง - หาดใหญ่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 769 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. พัทลุง

15:00 : กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

16:00 : กรุงเทพฯ - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

18:20 : กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - พัทลุง - หาดใหญ่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. ยะลา

16:00 : กรุงเทพฯ - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 794 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.บันนังสตา

16:00 : กรุงเทพฯ - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 824 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ธารโต

16:00 : กรุงเทพฯ - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 839 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.เบตง

16:00 : กรุงเทพฯ - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 895 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. สงขลา

16:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

08:00 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

16:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. จะนะ

15:00 : กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 724 บาท

16:00 : กรุงเทพฯ - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 724 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - หาดใหญ่

15:00 : กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

16:00 : กรุงเทพฯ - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

18:20 : กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - พัทลุง - หาดใหญ่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

17:30 : กรุงเทพฯ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ต.ม่วงงาม

16:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

08:00 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

16:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - หน้า อ.สทิงพระ

16:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 811 บาท

08:00 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 811 บาท

16:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 695 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกระโนด

16:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 779 บาท

16:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 668 บาท

08:00 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 779 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ

15:00 : กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

18:20 : กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - พัทลุง - หาดใหญ่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

17:30 : กรุงเทพฯ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ด่านสะเดา

18:20 : กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท

17:30 : กรุงเทพฯ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ปาดังเบซาร์

15:30 : กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท

18:20 : กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกบ้านน้ำกระจาย

08:00 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

16:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท

16:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ด่านนอก

17:30 : กรุงเทพฯ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท


บขส. สงขลา - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

16:50 : สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

17:30 : สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท


หาดใหญ่ - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

15:30 : หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สายใหม่) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

17:30 : ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

15:00 : หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สายใหม่) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

17:30 : หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท

20:00 : ด่านนอก - กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท


หาดใหญ่ - บขส จ.นครราชสีมา

16:30 : ด่านนอก - นครราชสีมา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,037 บาท

16:30 : ด่านนอก - นครราชสีมา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,383 บาท


หาดใหญ่ - ท่าพัทยา

15:30 : ด่านนอก - ระยอง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 951 บาท

15:30 : ด่านนอก - ระยอง ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,268 บาท


หาดใหญ่ - บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2

15:30 : ด่านนอก - ระยอง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,012 บาท

15:30 : ด่านนอก - ระยอง ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,350 บาท


บขส จ.นครราชสีมา - หาดใหญ่

16:00 : นครราชสีมา - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1,037 บาท

16:00 : นครราชสีมา - ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,383 บาท


ท่าพัทยา - หาดใหญ่

17:30 : ระยอง - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 951 บาท

17:30 : ระยอง - ด่านนอก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,268 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ. ทุ่งสงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.หัวไทรกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. นราธิวาสกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ตากใบกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.สุไหงโกลกกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. ปัตตานีกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.สายบุรีกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ตะโหมดกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. พัทลุงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. ยะลากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.บันนังสตากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ธารโตกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.เบตงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. สงขลากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. จะนะกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - หาดใหญ่กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ต.ม่วงงามกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - หน้า อ.สทิงพระกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกระโนดกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกไฟแดง อ.รัตภูมิกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ด่านสะเดากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ปาดังเบซาร์กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกบ้านน้ำกระจายกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ด่านนอกบขส. สงขลา - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพหาดใหญ่ - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพหาดใหญ่ - บขส จ.นครราชสีมาหาดใหญ่ - ท่าพัทยาหาดใหญ่ - บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2บขส จ.นครราชสีมา - หาดใหญ่ท่าพัทยา - หาดใหญ่

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
ท่าพัทยา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 038-410-748
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 044-270092,080-2952003
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 29,30,31
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์)
โทร. 0-7446-5203
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58
โทร. 0-2894-6330,02-894-6331