พรพิริยะทัวร์

พรพิริยะทัวร์รถทัวร์กรุงเทพ ลำปาง แพร่ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ 24 ชม. สามารถจองตั๋วรถทัวร์พรพิริยะทัวร์ผ่านมือถือ ชำระค่าตั๋วได้ที่ 7-11

ที่ตั้ง : 94 ถนนตลาดเก่า อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ : 054-221261

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว พรพิริยะทัวร์


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ร้องกวาง

09:00 : กรุงเทพฯ-แพร่-สอง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 437 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-แพร่-สอง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 510 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.แพร่

09:00 : กรุงเทพฯ-แพร่-สอง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-แพร่-สอง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 487 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.สอง

09:00 : กรุงเทพฯ-แพร่-สอง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 455 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-แพร่-สอง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ลำปาง

08:45 : กรุงเทพฯ-ลำปาง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 457 บาท

20:20 : กรุงเทพฯ-ลำปาง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 457 บาท


บขส จ.แพร่ - กรุงเทพ หมอชิต2

09:15 : สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท

20:30 : สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 487 บาท

20:30 : น่าน-กทม(ส) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท


จุดจอด อ.สอง - กรุงเทพ หมอชิต2

08:00 : สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 455 บาท

19:00 : สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ร้องกวางกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.แพร่กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.สองกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ลำปางบขส จ.แพร่ - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.สอง - กรุงเทพ หมอชิต2

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - พรพิริยะทัวร์

พรพิริยะทัวร์
จุดจอด อ.สอง จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
โทร. 054-593848
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
โทร. 054-218199
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
โทร. 054-621400
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่อง A1 และ 44
โทร. 02-9362939 , 02-9363554