พิษณุโลกยานยนต์

พิษณุโลกยานยนต์ รถทัวร์ กรุงเทพ - พิษณุโลก และ กรุงเทพ - สุโขทัย เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ 24 ชม. หรือ จองผ่านมือถือ เลือกที่นั่งได้

ที่ตั้ง : 209/11 ถ.พิชัยสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-211557

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว พิษณุโลกยานยนต์


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

07:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 288 บาท

10:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 382 บาท

11:30 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 288 บาท

13:00 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 288 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 288 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 288 บาท

20:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 382 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 288 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์

11:30 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 338 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 338 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.วังทอง

11:30 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 318 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 318 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านแยง

11:30 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 348 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 348 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)

07:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 288 บาท

10:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 382 บาท

11:30 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 288 บาท

13:00 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 288 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 288 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 288 บาท

20:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 382 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 288 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.เขาค้อ

11:30 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 364 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 364 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.สุโขทัย

07:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 328 บาท

10:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 382 บาท

20:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 382 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)

07:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 337 บาท

10:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 393 บาท

20:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 393 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านกง

07:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 328 บาท

10:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 382 บาท

20:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 382 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านสวน

07:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 328 บาท

10:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 382 บาท

20:00 : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 382 บาท


สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) - กรุงเทพ หมอชิต2

08:30 : พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 288 บาท

10:45 : เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 288 บาท

11:30 : อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 382 บาท

15:45 : พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 288 บาท

19:15 : อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 288 บาท

22:10 : อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 382 บาท

23:45 : เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 288 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.วังทองกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านแยงกรุงเทพ หมอชิต 2 - สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.เขาค้อกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.สุโขทัยกรุงเทพ หมอชิต 2 - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านกงกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านสวนสำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) - กรุงเทพ หมอชิต2

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - พิษณุโลกยานยนต์

พิษณุโลกยานยนต์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 53-54
โทร. 02-9362924 , 02-9362925
สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) บริษัท
โทร. 055-302021 , 055-302022