ภูกระดึงทัวร์

ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์กรุงเทพ เลย เปิดจองตั๋วออนไลน์ ใครจะเดินทางด้วยรถทัวร์จองตั๋วรถภูกระดึงทัวร์ระบบออนไลน์ จองผ่านมือถือ เลือกที่นั่งได้

โทรศัพท์ : 08-1859-9900

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ภูกระดึงทัวร์


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. อ.ชุมแพ

08:50 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

10:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

20:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

21:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

21:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านหัน

08:50 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

21:30 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดหนองเขียด

08:50 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

21:30 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนาหนองทุ่

08:50 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

21:30 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดแก้งคร้อ

08:50 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

21:30 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านเป้า

21:40 : กรุงเทพฯ-เกษตรฯ-บ้านเป้า ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.เลย

08:50 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

21:30 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - เชียงคาน

21:3 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บ้านธาตุ

21:30 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดผานกเค้า

08:50 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

21:30 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดห้วยส้ม

08:50 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

21:30 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดห้วยไผ่

08:50 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

21:30 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.ตาดข่า

08:50 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

21:30 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.โคกขมิ้น

08:50 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 461 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 461 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 461 บาท

21:30 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 461 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดกันทรลักษ์

21:00 : กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดแยกหัวช้าง

21:00 : กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - สังขะ

21:00 : กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดขุขันธ์

21:00 : กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อุบลราชธานี

21:00 : กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดเดชอุดม

21:00 : กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท


บขส จ.เลย - กรุงเทพ หมอชิต2

19:00 : เลย-กรุงเทพฯ (บญOnline) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท

20:00 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท


เชียงคาน - กรุงเทพ หมอชิต2

18:50 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท


จุดจอดผานกเค้า - กรุงเทพ หมอชิต2

19:35 : ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ(Online) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 498 บาท

21:10 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. อ.ชุมแพกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านหันกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดหนองเขียดกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนาหนองทุ่กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดแก้งคร้อกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านเป้ากรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.เลยกรุงเทพ หมอชิต 2 - เชียงคานกรุงเทพ หมอชิต 2 - บ้านธาตุกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดผานกเค้ากรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดห้วยส้มกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดห้วยไผ่กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.ตาดข่ากรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.โคกขมิ้นกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดกันทรลักษ์กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดแยกหัวช้างกรุงเทพ หมอชิต 2 - สังขะกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดขุขันธ์กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อุบลราชธานีกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดเดชอุดมบขส จ.เลย - กรุงเทพ หมอชิต2เชียงคาน - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดผานกเค้า - กรุงเทพ หมอชิต2

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - ภูกระดึงทัวร์

ภูกระดึงทัวร์
จุดจอดท่าลี่ ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ท่าลี่
โทร. ่085-4771517
จุดจอดผานกเค้า ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ผานกเค้า
โทร. 089-7098808
จุดจอดภูกระดึง ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ภูกระดึง
โทร. 089-7098808
จุดจอดเชียงคาน ปั้มน้ำมัน เชล
โทร. 088-314-3572
วังสะพุง ช่องขายตั๋ว บขส
โทร. 042-850-163
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82
โทร. 0-2936-0511
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องขายตั๋ว บขส
โทร. 042-833-684