มหาชนะชัย-อุบลทัวร์

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว มหาชนะชัย-อุบลทัวร์


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดพยัคภูมิพิสัย

20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - สำนักงานชนะภัยทัวร์(พยัคฆภูมิพิสัย)

20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดมหาชนะชัย

20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - คำเขื่อนแก้ว

20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท

21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดสุวรรณภูมิ

20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - เกษตรวิสัย

20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดพนมไพร

20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อุบลราชธานี

20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท

21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก

20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท

21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านแคน

20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท

21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.)

20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท

21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท


จุดจอดตรงข้ามโรงเรียนค้อวัง - กรุงเทพ หมอชิต2

19:30 : เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 421 บาท


จุดจอดยางชุมน้อย - กรุงเทพ หมอชิต2

19:00 : เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 430 บาท


จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก - กรุงเทพ หมอชิต2

18:00 : ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท


จุดจอดบ้านแคน - กรุงเทพ หมอชิต2

18:20 : ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท


จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.) - กรุงเทพ หมอชิต2

18:00 : เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดพยัคภูมิพิสัยกรุงเทพ หมอชิต 2 - สำนักงานชนะภัยทัวร์(พยัคฆภูมิพิสัย)กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดมหาชนะชัยกรุงเทพ หมอชิต 2 - คำเขื่อนแก้วกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดสุวรรณภูมิกรุงเทพ หมอชิต 2 - เกษตรวิสัยกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดพนมไพรกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อุบลราชธานีกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอกกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านแคนกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.)จุดจอดตรงข้ามโรงเรียนค้อวัง - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดยางชุมน้อย - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดบ้านแคน - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.) - กรุงเทพ หมอชิต2

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - มหาชนะชัย-อุบลทัวร์

มหาชนะชัย-อุบลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ช่องจำหน่ายตั๋วมหาชนะชัย-อุบลทัวร์ อุบลฯ-กรุงเทพฯ
โทร. 088-1704562
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลย 33
โทร. 0-2936-0411