รุ่งประเสริฐทัวร์

รุ่งประเสริฐทัวร์เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ (หมอชิต2) ไปจังหวัด มหาสารคาม อุบล สุรินทร์ ศรีสะเกษ จองตั๋วรุ่งประเสิฐทัวร์ผ่านเว็บจ่ายค่าตั๋วสะดวกที่เซเว่นใกล้บ้าน

ที่ตั้ง : 737/137 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0-2936-3638-9 โทรสาร : 0-2579-0678

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว รุ่งประเสริฐทัวร์


กรุงเทพ หมอชิต 2 - สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม)

07:30 : กรุงเทพ - มหาสารคาม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท

09:15 : กรุงเทพ - มหาสารคาม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท

13:00 : กรุงเทพ - มหาสารคาม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท

18:30 : กรุงเทพ - มหาสารคาม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท

21:00 : กรุงเทพ - มหาสารคาม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท

22:00 : กรุงเทพ - มหาสารคาม ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 557 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - คำเขื่อนแก้ว

20:30 : กรุงเทพ - อุบลราชธานี ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 472 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ยโสธร

20:30 : กรุงเทพ - อุบลราชธานี ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 457 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ร้อยเอ็ด

20:30 : กรุงเทพ - อุบลราชธานี ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 429 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - อ.เสลภูมิ

20:30 : กรุงเทพ - อุบลราชธานี ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 429 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บึงบูรพ์

20:15 : กรุงเทพ - บึงบูรพ์ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 455 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - อ.รัตนบุรี

20:15 : กรุงเทพ - บึงบูรพ์ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 435 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - ชุมพลบุรี

20:15 : กรุงเทพ - บึงบูรพ์ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 401 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จดจอดท่าตูม

20:15 : กรุงเทพ - บึงบูรพ์ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 420 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อุบลราชธานี

20:30 : กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 540 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก

20:30 : กรุงเทพ - อุบลราชธานี ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 503 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.)

20:30 : กรุงเทพ - อุบลราชธานี ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 503 บาท


สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) - กรุงเทพ หมอชิต2

07:30 : มหาสารคาม - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท

09:15 : มหาสารคาม - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท

13:00 : มหาสารคาม - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท

20:00 : มหาสารคาม - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท

21:00 : มหาสารคาม - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท

22:00 : มหาสารคาม - กรุงเทพ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 557 บาท


อ.เสลภูมิ - กรุงเทพ หมอชิต2

19:40 : อุบลราชธานี - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 429 บาท


จุดจอด อ.บึงบูรพ์ - กรุงเทพ หมอชิต2

19:10 : บึงบูรพ์ - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 455 บาท


อ.รัตนบุรี - กรุงเทพ หมอชิต2

19:50 : บึงบูรพ์ - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 435 บาท


จดจอดท่าตูม - กรุงเทพ หมอชิต2

20:20 : บึงบูรพ์ - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 420 บาท


บขส จ.อุบลราชธานี - กรุงเทพ หมอชิต2

17:10 : อุบลราชธานี - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 540 บาท


จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก - กรุงเทพ หมอชิต2

18:05 : อุบลราชธานี - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 503 บาท


จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.) - กรุงเทพ หมอชิต2

17:50 : อุบลราชธานี - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 503 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม)กรุงเทพ หมอชิต 2 - คำเขื่อนแก้วกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ยโสธรกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ร้อยเอ็ดกรุงเทพ หมอชิต 2 - อ.เสลภูมิกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บึงบูรพ์กรุงเทพ หมอชิต 2 - อ.รัตนบุรีกรุงเทพ หมอชิต 2 - ชุมพลบุรีกรุงเทพ หมอชิต 2 - จดจอดท่าตูมกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อุบลราชธานีกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอกกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.)สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) - กรุงเทพ หมอชิต2อ.เสลภูมิ - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.บึงบูรพ์ - กรุงเทพ หมอชิต2อ.รัตนบุรี - กรุงเทพ หมอชิต2จดจอดท่าตูม - กรุงเทพ หมอชิต2บขส จ.อุบลราชธานี - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.) - กรุงเทพ หมอชิต2

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - รุ่งประเสริฐทัวร์

รุ่งประเสริฐทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 3,4,5
โทร. 0-2936-3638-9 / 081-574-3377
สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) หลังห้างเสริมไทย หน้าตลาดโต้รุ่ง
โทร. 043-711072