ลิกไนท์ทัวร์

ลิกไนท์ทัวร์ รถทัวร์ กรุงเทพ - กระบี่ พังงา และ กระบี่ - โคราช จ.นครราชสีมา เปิดจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์สายใต้ โดยจุดออกรถกรุงเทพ เลือก ถนนบรมราชชนนี คือ สายใต้ใหม่

ที่ตั้ง : 84/4 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ : 0-2894-6151-3,0-3433-2199 โทรสาร : 0-3433-2200,0-2894-6153

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ลิกไนท์ทัวร์


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส.กระบี่

07:00 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 637 บาท

17:30 : แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก - กระบี่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 637 บาท

19:00 : แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 938 บาท

20:40 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 637 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.คลองท่อม

20:00 : ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม - กระบี่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ปลายพระยา

07:00 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 610 บาท

17:30 : แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก - กระบี่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 610 บาท

18:40 : ทับปุด-พังงา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 610 บาท

20:40 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 610 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ลำทับ

20:00 : ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม - กระบี่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.เหนือคลอง

19:00 : แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 938 บาท

20:00 : ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม - กระบี่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 623 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.อ่าวลึก

07:00 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 610 บาท

17:30 : แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก - กระบี่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 610 บาท

18:40 : ทับปุด-พังงา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 610 บาท

20:40 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 610 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.เขาพนม

19:00 : แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 938 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดบ้านทุ่ง

07:00 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 637 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ทุ่งใหญ่

20:00 : ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม - กระบี่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 554 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. พังงา

18:40 : ทับปุด-พังงา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท

19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 701 บาท

19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 935 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ทับปุด

18:40 : ทับปุด-พังงา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 560 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.คุระบุรี

19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 653 บาท

19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 871 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ตะกั่วป่า

19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 653 บาท

19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 871 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.กะปง

19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 701 บาท

19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 935 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.กะเปอร์

19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 653 บาท

19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 871 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.พระแสง

07:00 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 564 บาท

17:30 : แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก - กระบี่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 564 บาท

19:00 : แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 938 บาท

20:40 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 564 บาท


บขส.กระบี่ - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

08:00 : กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 637 บาท

16:10 : กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 623 บาท

17:00 : กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 938 บาท

17:10 : กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท

17:20 : กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 938 บาท


บขส.กระบี่ - บขส จ.นครราชสีมา

16:50 : กระบี่-โคราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท

16:50 : กระบี่-โคราช ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,232 บาท


บขส. พังงา - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

15:30 : พังงา - กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 701 บาท

15:30 : พังงา - กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 935 บาท

17:00 : พังงา - กรุงเทพ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท


อ.ตะกั่วป่า - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

17:15 : พังงา - กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 653 บาท

17:15 : พังงา - กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 871 บาท


บขส จ.นครราชสีมา - บขส.กระบี่

16:50 : โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท

16:50 : โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1,232 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส.กระบี่กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.คลองท่อมกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ปลายพระยากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ลำทับกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.เหนือคลองกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.อ่าวลึกกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.เขาพนมกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดบ้านทุ่งกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ทุ่งใหญ่กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. พังงากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ทับปุดกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.คุระบุรีกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ตะกั่วป่ากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.กะปงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.กะเปอร์กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.พระแสงบขส.กระบี่ - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพบขส.กระบี่ - บขส จ.นครราชสีมาบขส. พังงา - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพอ.ตะกั่วป่า - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพบขส จ.นครราชสีมา - บขส.กระบี่

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - ลิกไนท์ทัวร์

ลิกไนท์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่
โทร. 0-7566-3502
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา
โทร. 0-4424-5123,08-9672-4333
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา
โทร. 0-7641-2300
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39
โทร. 0-2894-6151-2
อ.ตะกั่วป่า จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า
โทร. 0-7641-2300