ศรีตรังทัวร์

ศรีตรังทัวร์ รถทัวร์ภูเก็ต - หาดใหญ่ , ภุเก็ต - โกลก , นครศรี - โกลก เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ จองตั๋วผ่านเว็บไซต์เลือกที่นั่งได้

ที่ตั้ง : 243 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โทรศัพท์ : 0-7521-8309 โทรสาร : 0-7521-9173

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ศรีตรังทัวร์


บขส. ภูเก็ต - หาดใหญ่

07:30 : ภูเก็ต - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 355 บาท

08:30 : ภูเก็ต - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 355 บาท

09:30 : ภูเก็ต - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 355 บาท

11:30 : ภูเก็ต - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 355 บาท

12:30 : ภูเก็ต - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 355 บาท

19:30 : ภูเก็ต - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 355 บาท

21:30 : ภูเก็ต - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 355 บาท

21:45 : ภูเก็ต - หาดใหญ่ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 552 บาท


หาดใหญ่ - บขส. ภูเก็ต

08:00 : หาดใหญ่ - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 355. บาท

09:30 : หาดใหญ่ - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 355. บาท

10:30 : หาดใหญ่ - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 355. บาท

11:45 : หาดใหญ่ - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 355. บาท

13:00 : หาดใหญ่ - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 355. บาท

18:00 : หาดใหญ่ - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 355. บาท

19:30 : หาดใหญ่ - ภูเก็ต ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 552 บาท

21:30 : หาดใหญ่ - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 355 บาท


บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) - บขส. ภูเก็ต

10:15 : หาดใหญ่ - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 250 บาท

11:45 : หาดใหญ่ - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 250 บาท

12:45 : หาดใหญ่ - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 250 บาท

13:00 : สุไหงโกลก - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 252 บาท

14:00 : หาดใหญ่ - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 250 บาท

15:00 : สุไหงโกลก - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 252 บาท

15:15 : หาดใหญ่ - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 250 บาท

20:15 : หาดใหญ่ - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 250 บาท

21:45 : หาดใหญ่ - ภูเก็ต ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 552 บาท

23:45 : หาดใหญ่ - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 250 บาท

00:30 : สุไหงโกลก - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 252 บาท


บขส อ.สุไหงโกลก - บขส. ภูเก็ต

06:00 : สุไหงโกลก - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

08:00 : สุไหงโกลก - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

17:30 : สุไหงโกลก - ภูเก็ต ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
บขส. ภูเก็ต - หาดใหญ่หาดใหญ่ - บขส. ภูเก็ตบริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) - บขส. ภูเก็ตบขส อ.สุไหงโกลก - บขส. ภูเก็ต

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - ศรีตรังทัวร์

ศรีตรังทัวร์
บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) สำนักงานศรีตรังทัวร์ (หน้า บขส.ตรัง)
โทร. 0-7521-8309 091-0434312
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
โทร. 08-6476-8287
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
โทร. 08-6476-8285