ศรีสยามทัวร์

รถทัวร์กรุงเทพ - หาดใหญ่ สงขลา เปิดจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ โดยบริษัท ศรีสยามทัวร์ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ศรีสยามทัวร์ผ่านเว็บไซต์ตลอด 24 ชม. ชำระค่าตั๋วสะดวกที่ 7-11 จองเลย

โทรศัพท์ : 0-2885-7983-4

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ศรีสยามทัวร์


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ. ทุ่งสง

07:20 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

17:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 882 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท

19:25 : กรุงเทพฯ - สงขลา(สายเก่า) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.หัวไทร

19:25 : กรุงเทพฯ - สงขลา(สายเก่า) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - หนองหงษ์

07:20 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

17:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

08:00 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายเก่า) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

17:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

19:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.จุฬาภรณ์

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ตะโหมด

07:20 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

17:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1025 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ป่าพยอม

07:20 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

17:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. พัทลุง

07:20 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.เขาชัยสน

07:20 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

17:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1025 บาท

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกเอเชีย

17:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. สงขลา

17:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1120 บาท

19:25 : กรุงเทพฯ - สงขลา(สายเก่า) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.นาทวี

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. จะนะ

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - หาดใหญ่

07:20 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

17:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ต.ม่วงงาม

19:25 : กรุงเทพฯ - สงขลา(สายเก่า) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - หน้า อ.สทิงพระ

19:25 : กรุงเทพฯ - สงขลา(สายเก่า) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 811 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด

19:25 : กรุงเทพฯ - สงขลา(สายเก่า) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 779 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกระโนด

19:25 : กรุงเทพฯ - สงขลา(สายเก่า) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 779 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ

07:20 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

17:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ด่านสะเดา

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สิงหนคร

19:25 : กรุงเทพฯ - สงขลา(สายเก่า) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - คลองแงะ

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกคูหา

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท


บขส. สงขลา - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

15:00 : สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท

1,120 : สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1120 บาท


หาดใหญ่ - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

08:15 : หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

17:00 : ปาดังเบซาร์ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

18:00 : นาทวี - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

16:00 : ด่านนอก - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ. ทุ่งสงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.หัวไทรกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - หนองหงษ์กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.จุฬาภรณ์กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ตะโหมดกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ป่าพยอมกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. พัทลุงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.เขาชัยสนกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกเอเชียกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. สงขลากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.นาทวีกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. จะนะกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - หาดใหญ่กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ต.ม่วงงามกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - หน้า อ.สทิงพระกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกรับแพรก อ.ระโนดกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกระโนดกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกไฟแดง อ.รัตภูมิกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ด่านสะเดากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สิงหนครกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - คลองแงะกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกคูหาบขส. สงขลา - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพหาดใหญ่ - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - ศรีสยามทัวร์

ศรีสยามทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 33
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่
โทร. 074-429525
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 61,62
โทร. 02-8946160 - 2