ศรีสุเทพทัวร์

ศรีสุเทพทัวร์รถทัวร์กรุงเทพ - สตูล นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา เปิดจองตั๋วรถศรีสุเทพทัวร์ระบบออนไลน์ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เวลารถออกได้ตลอด 24 ชม.

โทรศัพท์ : 0-2885-7983-4

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. ตรัง

17:00 : กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 634 บาท

19:00 : กรุงเทพฯ - ตรัง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 739 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดทุ่งยาว

17:00 : กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอด ต.สุโละ

17:00 : กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดวังตง

17:00 : กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดปะเหรียน

17:00 : กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดย่านตาขาว

17:00 : กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 648 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดบ้านนา

17:00 : กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดบ้านบ่อล้อ

19:40 : กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - ชะอวด - บ่อล้อ - เชียรใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 632 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สิชล

17:20 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

18:30 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ท่าศาลา

17:20 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

18:30 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. นครศรีธรรมราช

17:20 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

17:20 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท

19:00 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ. ทุ่งสง

17:00 : กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท

19:00 : กรุงเทพฯ - ตรัง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท

19:40 : กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - ชะอวด - บ่อล้อ - เชียรใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ปากพนัง

18:30 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 619 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.เชียรใหญ่

19:40 : กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - ชะอวด - บ่อล้อ - เชียรใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 632 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ขนอม

20:00 : กรุงเทพฯ - ขนอม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 551 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - น้ำตกโฉ

20:00 : กรุงเทพฯ - ขนอม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 551 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - เขาหัวช้าง

17:20 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 638 บาท

19:00 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 638 บาท

17:20 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - คลองเหลง

17:20 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

19:00 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

17:20 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ชะอวด

19:40 : กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - ชะอวด - บ่อล้อ - เชียรใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บ้านทุ่งโป๊ะ

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

19:40 : กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - ชะอวด - บ่อล้อ - เชียรใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกสวนผัก

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

19:40 : กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - ชะอวด - บ่อล้อ - เชียรใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.จุฬาภรณ์

19:40 : กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - ชะอวด - บ่อล้อ - เชียรใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. พัทลุง

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ป่าบอน

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.เขาชัยสน

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 769 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - นาโหนด

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 769 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ท่าแค

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 769 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกเอเชีย

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.รัตภูมิ

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกคูหา

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ต.นาสีทอง

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 848 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ต.เขาพระ

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 848 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ท่าชะมวง

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 848 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ด่านนอก

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ท่าแพ

17:00 : กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 736 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. สตูล

17:00 : กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 736 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 848 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ฉลุง

17:00 : กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 736 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 848 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ควนกาหลง

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 848 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ควนโดน

18:00 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 848 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ละงู

17:00 : กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.กาญจนดิษฐ์

17:20 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 638 บาท

17:20 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

19:00 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 638 บาท

19:50 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 551 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ - ขนอม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 551 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. จ.สุราษฎร์ธานี

17:20 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท

17:20 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 776 บาท

19:00 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท

19:50 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 499 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ - ขนอม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 499 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ท่าเรือเฟอรี่ ดอนสัก

20:00 : กรุงเทพฯ - ขนอม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 551 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บ้านใน

17:20 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 638 บาท

17:20 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

19:00 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 638 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกพุนพิน

17:20 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท

17:20 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 776 บาท

19:00 : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท


บขส. ตรัง - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

17:00 : ตรัง - กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 739 บาท

17:35 : สตูล - ตรัง - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 634 บาท


จุดจอดบ้านบ่อล้อ - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

16:10 : เชียรใหญ่ - ทุ่งสง - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 632 บาท


บขส. นครศรีธรรมราช - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

17:30 : ปากพนัง - กรุงเทพฯ (หมอชิต) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

17:50 : นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

18:00 : นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท


อ. ทุ่งสง - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

17:30 : เชียรใหญ่ - ทุ่งสง - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

18:15 : ตรัง - กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท

18:55 : สตูล - พัทลุง - กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท

19:05 : สตูล - ตรัง - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

19:40 : สตูล - พัทลุง - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท


อ.ปากพนัง - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

16:30 : ปากพนัง - กรุงเทพฯ (หมอชิต) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 619 บาท


อ.เชียรใหญ่ - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

16:00 : เชียรใหญ่ - ทุ่งสง - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 632 บาท


อ.ขนอม - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

17:30 : ขนอม - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 551 บาท


บขส. พัทลุง - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

18:00 : สตูล - พัทลุง - กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

18:45 : สตูล - พัทลุง - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท


บขส. สตูล - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

15:05 : สตูล - ตรัง - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 736 บาท

15:30 : สตูล - พัทลุง - กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 848 บาท

16:15 : สตูล - พัทลุง - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท


บขส. จ.สุราษฎร์ธานี - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

19:15 : ขนอม - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 499 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. ตรังกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดทุ่งยาวกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอด ต.สุโละกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดวังตงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดปะเหรียนกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดย่านตาขาวกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดบ้านนากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดบ้านบ่อล้อกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สิชลกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ท่าศาลากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. นครศรีธรรมราชกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ. ทุ่งสงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ปากพนังกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.เชียรใหญ่กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ขนอมกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - น้ำตกโฉกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - เขาหัวช้างกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - คลองเหลงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ชะอวดกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บ้านทุ่งโป๊ะกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกสวนผักกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.จุฬาภรณ์กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. พัทลุงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ป่าบอนกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.เขาชัยสนกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - นาโหนดกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ท่าแคกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกเอเชียกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.รัตภูมิกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกคูหากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ต.นาสีทองกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ต.เขาพระกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ท่าชะมวงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ด่านนอกกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ท่าแพกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. สตูลกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ฉลุงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ควนกาหลงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ควนโดนกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ละงูกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.กาญจนดิษฐ์กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. จ.สุราษฎร์ธานีกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ท่าเรือเฟอรี่ ดอนสักกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บ้านในกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกพุนพินบขส. ตรัง - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพจุดจอดบ้านบ่อล้อ - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพบขส. นครศรีธรรมราช - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพอ. ทุ่งสง - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพอ.ปากพนัง - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพอ.เชียรใหญ่ - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพอ.ขนอม - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพบขส. พัทลุง - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพบขส. สตูล - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพบขส. จ.สุราษฎร์ธานี - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - ศรีสุเทพทัวร์

ศรีสุเทพทัวร์
จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ จุดขายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์
โทร. 089-4738198
จุดจอด อ.ขนอม จุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-528605
จุดจอด อ.เชียรใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-386211
จุดจอดบ้านบ่อล้อ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 085-5841401
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-215173
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ออฟฟิต ศรีสุเทพ
โทร. 075-348089
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 074-723435,089-6538593
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 087-4725252
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 089-4741352
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง จุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง
โทร. 075-518132
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72
โทร. 02-894-6167,02-894-6166