สมบัติทัวร์

สมบัติทัวร์ รถทัวร์กรุงเทพ อุบล เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ ไป จ.อุบล

โทรศัพท์ : 0-2537-8188

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว สมบัติทัวร์


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดกันทรลักษ์

19:15 : กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท

20:30 : กรุงเทพ-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท

21:10 : กรุงเทพ-กันทรลักษ์-บ้านจาน-เดชอุดม-อุบล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อุบลราชธานี

21:10 : กรุงเทพ-กันทรลักษ์-บ้านจาน-เดชอุดม-อุบล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดเดชอุดม

21:10 : กรุงเทพ-กันทรลักษ์-บ้านจาน-เดชอุดม-อุบล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 525 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบุณฑริก

19:15 : กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

20:30 : กรุงเทพ-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนาจะหลวย

19:15 : กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 569 บาท

20:30 : กรุงเทพ-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 569 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดน้ำยืน

19:15 : กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 536 บาท

20:30 : กรุงเทพ-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 536 บาท


จุดจอดกันทรลักษ์ - กรุงเทพ หมอชิต2

19:30 : บุณฑริก-นาจะหลวย-กันทรลักษ์ - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท

20:00 : บุณฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน - กัทรลักษณ์ - ขุนหาญ - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท

20:30 : อุบล-เดชอุดม-กันทรลักษ์-กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท


บขส จ.อุบลราชธานี - กรุงเทพ หมอชิต2

18:20 : อุบล-เดชอุดม-กันทรลักษ์-กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

20:20 : อุบล-ไพรบึง-กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท


จุดจอดเดชอุดม - กรุงเทพ หมอชิต2

19:30 : อุบล-เดชอุดม-กันทรลักษ์-กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 525 บาท


จุดจอดบุณฑริก - กรุงเทพ หมอชิต2

16:30 : บุณฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน - กัทรลักษณ์ - ขุนหาญ - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

17:00 : บุณฑริก-นาจะหลวย-กันทรลักษ์ - กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดกันทรลักษ์กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อุบลราชธานีกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดเดชอุดมกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบุณฑริกกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนาจะหลวยกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดน้ำยืนจุดจอดกันทรลักษ์ - กรุงเทพ หมอชิต2บขส จ.อุบลราชธานี - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดเดชอุดม - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดบุณฑริก - กรุงเทพ หมอชิต2

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - สมบัติทัวร์

สมบัติทัวร์
จุดจอดกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
โทร. 0-4566-1100 , 093-5077418
จุดจอดบุณฑริก สมบัติทัวร์ บุณฑริก
โทร. 062-1689033
จุดจอดเดชอุดม สมบัติทัวร์ อ.เดชอุดม
โทร. 0-4536-1155,093-5077420
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 38
โทร. 094-6477779
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
โทร. Call center 1215