สยามเดินรถ

สยามเดินรถรถทัวร์ลงจังหวัดชายแดนใต้ หาดใหญ่ สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา เบตง จองตั๋วสยามเดินรถระบบออนไลน์ เลือกที่นั่งได้เอง ผ่านมือถือ สะดวกสุดๆ ชำระค่าตั๋วที่ 7-11

โทรศัพท์ : 0-2885-7961

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว สยามเดินรถ


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดบ้านบ่อล้อ

08:00 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายเก่า) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 641 บาท

17:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 641 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท

19:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 997 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ. ทุ่งสง

06:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

08:00 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายเก่า) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

16:10 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

17:30 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 882 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท

17:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

19:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 882 บาท

20:10 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 882 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.หัวไทร

08:00 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายเก่า) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 641 บาท

17:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 641 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท

19:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 997 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. นราธิวาส

17:00 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 844 บาท

17:30 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1313 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ตากใบ

17:00 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 891 บาท

17:30 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1386 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.สุไหงโกลก

17:00 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 891 บาท

17:30 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1386 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ต้นไทร

17:00 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 844 บาท

17:15 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1313 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.บาเจาะ

17:00 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 844 บาท

17:15 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1313 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ยี่ง้อ

17:00 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 844 บาท

17:15 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1313 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - มะนังดาลำ

17:00 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 844 บาท

17:15 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1313 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. ปัตตานี

17:00 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 774 บาท

17:30 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1204 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บ่อทอง

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 794 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 926 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ค่ายอิงคยุทธ

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 794 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 926 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ตะโหมด

06:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท

16:10 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 769 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท

17:30 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1025 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 769 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท

20:10 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1025 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 769 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ป่าพยอม

06:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

16:10 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

20:10 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. พัทลุง

06:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

16:10 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

17:30 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท

20:10 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ป่าบอน

06:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

16:10 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

17:30 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท

18:10 : กรุงเทพฯ - ยะลา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท

20:10 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. ยะลา

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 794 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 926 บาท

18:10 : กรุงเทพฯ - ยะลา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1235 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.บันนังสตา

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 824 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 962 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ธารโต

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 839 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 979 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.เบตง

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 895 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1044 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - คอกช้าง

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 895 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 1044 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. สงขลา

08:00 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายเก่า) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท

17:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

19:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1120 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.นาทวี

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. จะนะ

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 724 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 724 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 856 บาท

18:10 : กรุงเทพฯ - ยะลา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1126 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - หาดใหญ่

06:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

08:00 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายเก่า) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

16:10 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

17:30 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท

20:10 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ต.ม่วงงาม

08:00 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายเก่า) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท

17:10 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท

18:35 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

19:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1120 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - หน้า อ.สทิงพระ

08:00 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายเก่า) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 695 บาท

17:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 695 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 811 บาท

19:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1081 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด

08:00 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายเก่า) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 668 บาท

17:10 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 668 บาท

18:35 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 779 บาท

19:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1039 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกระโนด

18:00 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 779 บาท

19:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1039 บาท

17:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 668 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ

06:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

18:00 : กรุงเทพฯ - นาทวี ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

16:10 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

17:40 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

17:30 : กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท

20:10 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายใหม่) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ด่านสะเดา

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ปาดังเบซาร์

18:20 : กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกบ้านน้ำกระจาย

08:00 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายเก่า) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท

17:10 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท

18:35 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

19:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1120 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สิงหนคร

08:00 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายเก่า) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท

17:10 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท

18:35 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

19:50 : กรุงเทพฯ - สงขลา ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1120 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - คลองแงะ

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ด่านนอก

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บ้านปริก

18:50 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท


บขส. สงขลา - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

07:00 : สงขลา – สายใต้ (สายเก่า) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท

15:00 : สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท

17:00 : สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1120 บาท

17:30 : สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท


หาดใหญ่ - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

07:30 : หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

15:00 : หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

16:10 : ด่านนอก - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

16:30 : สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท

17:30 : หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท

17:30 : สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

18:00 : นาทวี - กรุงเทพ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

20:00 : ด่านนอก - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

19:30 : หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - จุดจอดบ้านบ่อล้อกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ. ทุ่งสงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.หัวไทรกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. นราธิวาสกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ตากใบกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.สุไหงโกลกกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ต้นไทรกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.บาเจาะกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ยี่ง้อกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - มะนังดาลำกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. ปัตตานีกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บ่อทองกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ค่ายอิงคยุทธกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ตะโหมดกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ป่าพยอมกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. พัทลุงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ป่าบอนกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. ยะลากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.บันนังสตากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ธารโตกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.เบตงกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - คอกช้างกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. สงขลากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.นาทวีกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. จะนะกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - หาดใหญ่กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ต.ม่วงงามกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - หน้า อ.สทิงพระกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกรับแพรก อ.ระโนดกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกระโนดกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - แยกไฟแดง อ.รัตภูมิกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ด่านสะเดากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ปาดังเบซาร์กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สี่แยกบ้านน้ำกระจายกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สิงหนครกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - คลองแงะกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - อ.ด่านนอกกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บ้านปริกบขส. สงขลา - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพหาดใหญ่ - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - สยามเดินรถ

สยามเดินรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 32,33,34
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ออฟฟิต สยามเดินรถ , บขส หาดใหญ่
โทร. 074-234638
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60
โทร. 02-894-6160-2