สวัสดีอีสาน

สวัสดีอีสาน เส้นทาง กรุงเทพ - บังกาฬ, สกลนคร, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ เปิดจองตั๋วรถทัวร์สวัสดีอีสานระบบออนไลน์ จองผ่านเว็บ ผ่านมือถือตลอด 24 ชม. จองเลย

โทรศัพท์ : 0-2537-8611

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว สวัสดีอีสาน


กรุงเทพ หมอชิต 2 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล

20:30 : กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - ขอนแก่น : สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บ้านไผ่

20:30 : กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.หนองเรือ

20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท

21:19 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ภูเวียง

20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท

21:19 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.หนองนาคำ

20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท

21:19 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.ศรีบุญเรือง

20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท

21:19 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส.จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท

18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท

19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท

20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บ้านแท่น

20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท

21:19 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.บึงกาฬ

08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท

18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท

19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท

20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ศรีวิไล

08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 632 บาท

18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 632 บาท

20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 632 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดดอนหญ้านาง

20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.พรเจริญ

08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บุ่งคล้า

19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 685 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ปากคาด

19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 611 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดหอคำ

19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดไคสี

19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดชัยพร

19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 685 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - อ.สว่างแดนดิน

20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 554 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 554 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านดอนเขือง

20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - อ.พังโคน

20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - อ.บ้านม่วง

20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 607 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดโคกสี

20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 607 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดหนองแวง

08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:55 : รุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านต้าย

20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 554 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 554 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านโคกคอน

20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 607 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.หนองคาย

19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บ้านเซิม

08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท

18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท

20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - อ.เฝ้าไร่

08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท

18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท

20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.โพธิ์ตาก

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.สังคม

20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 592 บาท

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 592 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดโพนทอง

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - อ.โพนพิสัย

19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 573 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านคำปะกั้ง

08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท

18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท

20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดน้ำสวย

19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.รัตนวาปี

19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 611 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดผาตั้ง-ผาตากเสื้อ

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 592 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดโคกซวก-ไทยเจริญ

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 592 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านหม้อ

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 592 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดดจอด ต.หนองปลาปาก

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนาสีดา

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.หนองบัวลำภู

20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท

21:15 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดสุวรรณคูหา

21:15 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนาคำไฮ

20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

21:15 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดกุดดินจี่

20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

21:15 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดกุดกระสู้

20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

21:15 : รุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนาด่าน

20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

21:15 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อุดรธานี

19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดแยกกุมภวาปี

08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดหนองเม็ก

08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.หนองหาน

08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดทุ่งใหญ่

08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บ้านดุง

08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดคอนสาย

08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง

08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.น้ำโสม

20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บ้านผือ

20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านกลางใหญ่

20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท

21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.นายูง

20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 584 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดหนองบัวแดง

08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านก้อง

20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 584 บาท


อ.พังโคน - กรุงเทพ หมอชิต2

19:00 : พังโคน-สว่าง-กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พลกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บ้านไผ่กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.หนองเรือกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ภูเวียงกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.หนองนาคำกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.ศรีบุญเรืองกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส.จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บ้านแท่นกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.บึงกาฬกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ศรีวิไลกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดดอนหญ้านางกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.พรเจริญกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บุ่งคล้ากรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ปากคาดกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดหอคำกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดไคสีกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดชัยพรกรุงเทพ หมอชิต 2 - อ.สว่างแดนดินกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านดอนเขืองกรุงเทพ หมอชิต 2 - อ.พังโคนกรุงเทพ หมอชิต 2 - อ.บ้านม่วงกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดโคกสีกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดหนองแวงกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านต้ายกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านโคกคอนกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.หนองคายกรุงเทพ หมอชิต 2 - บ้านเซิมกรุงเทพ หมอชิต 2 - อ.เฝ้าไร่กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.โพธิ์ตากกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.สังคมกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดโพนทองกรุงเทพ หมอชิต 2 - อ.โพนพิสัยกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านคำปะกั้งกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดน้ำสวยกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.รัตนวาปีกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดผาตั้ง-ผาตากเสื้อกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดโคกซวก-ไทยเจริญกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านหม้อกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดดจอด ต.หนองปลาปากกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนาสีดากรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.หนองบัวลำภูกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดสุวรรณคูหากรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนาคำไฮกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดกุดดินจี่กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดกุดกระสู้กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนาด่านกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อุดรธานีกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดแยกกุมภวาปีกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดหนองเม็กกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.หนองหานกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดทุ่งใหญ่กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บ้านดุงกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดคอนสายกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิงกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.น้ำโสมกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บ้านผือกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านกลางใหญ่กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.นายูงกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดหนองบัวแดงกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านก้องอ.พังโคน - กรุงเทพ หมอชิต2

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - สวัสดีอีสาน

สวัสดีอีสาน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น บขส.3, ช่อง13
โทร. 098-2062514 , 083-3441828
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ
โทร. 0-4249-1571
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู
โทร. 087-2208994
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64
โทร. 0-2537-8611,0-2936-3001