อีสานทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์อีสานทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ (หมอชิต2) ไป อุดรธานี, ขอนแก่น - เชียงราย, ขอนแก่น - เชียงใหม่, ขอนแก่น - พิษณุโลก

โทรศัพท์ : 0-4323-6175

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว อีสานทัวร์


กรุงเทพ หมอชิต 2 - สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่น

21:30 : กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่น ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 340 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดแยกข้าวสาร

20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อุดรธานี

21:30 : กรุงเทพฯ-ตาลเลียน ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 423 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ไชยวาน

21:30 : กรุงเทพ-ไชยวาน-พิบูลย์รักษ์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 460 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.กุดจับ

21:30 : กรุงเทพฯ-ตาลเลียน ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 455 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ตาลเลียน

21:30 : กรุงเทพฯ-ตาลเลียน ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 465 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.พิบูลย์รักษ์

21:30 : กรุงเทพ-ไชยวาน-พิบูลย์รักษ์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 455 บาท

21:30 : กรุงเทพ-ไชยวาน-พิบูลย์รักษ์ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 465 บาท


บขส.ขอนแก่น - บขส จ.เชียงราย

18:30 : ขอนแก่น-เชียงราย (ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 563 บาท


บขส.ขอนแก่น - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

07:00 : ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

11:00 : ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 572 บาท


บขส. เชียงราย - บขส.ขอนแก่น

18:00 : เชียงราย-ขอนแก่น (ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 563 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส.ขอนแก่น

05:00 : เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 572 บาท

05:01 : เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 572 บาท

11:00 : เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 572 บาท

11:01 : เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 572 บาท

19:00 : เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 572 บาท

19:01 : เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 572 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่นกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดแยกข้าวสารกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อุดรธานีกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ไชยวานกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.กุดจับกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ตาลเลียนกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.พิบูลย์รักษ์บขส.ขอนแก่น - บขส จ.เชียงรายบขส.ขอนแก่น - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)บขส. เชียงราย - บขส.ขอนแก่นบขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส.ขอนแก่น

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - อีสานทัวร์

อีสานทัวร์
สถานีขนส่งปรับอากาศ จ.ขอนแก่น ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ ขอนแก่นปรับอากาศแห่งที่ 3
โทร. 043-471585
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ช่องหมายเลข5 สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2
โทร. 08-1765-0183
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ อาเขต2
โทร. 0-5324-6111
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 51
โทร. 0-2936-0155