อ.ศึกษาทัวร์

อ.ศึกษาทัวร์ รถทัวร์ หนองคาย-อุดรธานี-เชียงใหม่ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

โทรศัพท์ : 084-262-6003, 083-868-6392, 083-868-6392

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว อ.ศึกษาทัวร์


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.เลย

20:30 : เชียงใหม่-อุดรธานี-หนองคาย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.หนองคาย

20:30 : เชียงใหม่-อุดรธานี-หนองคาย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 890 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.หนองบัวลำภู

20:30 : เชียงใหม่-อุดรธานี-หนองคาย ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท


บขส จ.เลย - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

22:45 : หนองคาย-อุดรธานี-เชียงใหม่ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท


บขส จ.หนองคาย - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

19:00 : หนองคาย-อุดรธานี-เชียงใหม่ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 890 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.เลยบขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.หนองคายบขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.หนองบัวลำภูบขส จ.เลย - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)บขส จ.หนองคาย - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - อ.ศึกษาทัวร์

อ.ศึกษาทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) อ.ศึกษาทัวร์
โทร. 095-724-9531,092-107-5851
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องขายตั๋ว อ.ศึกษาทัวร์
โทร. 089-8437563