เทียนไชยแอร์

เทียนไชยแอร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์เส้นทาง กรุงเทพ - ชัยภูมิ จองผ่านเว็บไซต์ตลอด 24 ชม. แถมยังสามารถเช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถได้ด้วย

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว เทียนไชยแอร์


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส)

07:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

09:15 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

10:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

12:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

14:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

23:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. ชัยภูมิ

07:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

09:15 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

09:30 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท

10:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

12:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

12:00 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท

14:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

23:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

23:05 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.บ้านค่าย

07:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

09:15 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

10:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

12:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

14:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

23:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.จตุรัส

07:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

09:15 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

10:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

12:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

14:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

23:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.เทพสถิต

09:30 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 200 บาท

12:00 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 200 บาท

23:05 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 200 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนายางกลัก

09:30 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 223 บาท

12:00 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 223 บาท

23:05 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 223 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ด่านขุนทด

07:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท

09:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท

11:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท

12:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท

14:15 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท

23:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท


จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส) - กรุงเทพ หมอชิต2

08:30 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

09:30 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

10:30 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

11:30 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

12:30 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

14:45 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

17:45 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

00:29 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท


บขส. ชัยภูมิ - กรุงเทพ หมอชิต2

07:45 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

08:45 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

09:45 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

10:30 : ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพ (รถ ป.1 ด่วนพิเศษ) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท

10:45 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

11:45 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

14:00 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

17:00 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

21:00 : ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท

23:44 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท


จุดจอด ต.บ้านค่าย - กรุงเทพ หมอชิต2

08:15 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

09:15 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

10:15 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

11:15 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

12:15 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

14:30 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

17:30 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

00:14 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท


จุดจอด อ.จตุรัส - กรุงเทพ หมอชิต2

08:40 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

09:40 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

10:40 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

11:40 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

12:40 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

14:55 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

17:55 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

00:39 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท


จุดจอด อ.เทพสถิต - กรุงเทพ หมอชิต2

13:20 : ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพ (รถ ป.1 ด่วนพิเศษ) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 200 บาท

23:00 : ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 200 บาท


จุดจอดนายางกลัก - กรุงเทพ หมอชิต2

12:40 : ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพ (รถ ป.1 ด่วนพิเศษ) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 223 บาท

22:20 : ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 223 บาท


จุดจอด อ.ด่านขุนทด - กรุงเทพ หมอชิต2

09:05 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท

10:05 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท

11:05 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท

12:05 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท

13:05 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท

15:20 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท

18:20 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท

01:04 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส)กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. ชัยภูมิกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.บ้านค่ายกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.จตุรัสกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.เทพสถิตกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนายางกลักกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ด่านขุนทดจุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส) - กรุงเทพ หมอชิต2บขส. ชัยภูมิ - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด ต.บ้านค่าย - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.จตุรัส - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.เทพสถิต - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดนายางกลัก - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.ด่านขุนทด - กรุงเทพ หมอชิต2

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - เทียนไชยแอร์

เทียนไชยแอร์
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ห้าแยกโนนไฮ
โทร. 0-4482-3111
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 72
โทร. 08-1266-9930