เพชรประเสริฐ

เพชรประเสริฐเปิดจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์

ที่ตั้ง : 31/10 ถนนศึกษาเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ : 0-5672-0720 โทรสาร : 0-5671-1142

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว เพชรประเสริฐ


บขส.ขอนแก่น - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

12:25 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

17:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

19:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

22:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท


บขส.ขอนแก่น - บขส จ.ตาก

20:30 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 420 บาท


บขส.ขอนแก่น - บขส จ.มุกดาหาร

03:40 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 229 บาท


บขส.ขอนแก่น - บขส จ.ยโสธร

21:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 181 บาท

03:45 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 181 บาท

06:15 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 181 บาท

07:15 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 181 บาท


บขส.ขอนแก่น - บขส จ.ร้อยเอ็ด

21:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 116 บาท

03:45 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 116 บาท

06:15 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 116 บาท

07:15 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 116 บาท


บขส.ขอนแก่น - บขส จ.ลำปาง

12:25 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 517 บาท

17:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 517 บาท

19:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 517 บาท

22:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 517 บาท


บขส.ขอนแก่น - บขส จ.สุโขทัย

20:30 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 353 บาท


บขส.ขอนแก่น - บขส จ.อุบลราชธานี

21:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 265 บาท

03:45 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 265 บาท

06:15 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 265 บาท

07:15 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 265 บาท


บขส.ขอนแก่น - บขส จ.กาฬสินธุ์

03:40 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 80 บาท


บขส.ขอนแก่น - บขส อ.แม่สอด

20:30 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 512 บาท


บขส.ขอนแก่น - ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด

20:30 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 512 บาท


บขส.ขอนแก่น - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

12:25 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท

17:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท

19:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท

20:30 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 307 บาท

22:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท


บขส.ขอนแก่น - ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

12:25 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท

17:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท

19:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท

20:30 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท

22:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท


บขส.ขอนแก่น - บขส จ.มหาสารคาม

21:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 78 บาท

03:45 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 78 บาท

06:15 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 78 บาท

07:15 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 78 บาท


บขส.ขอนแก่น - บขส จ.อุตรดิตถ์

12:25 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 393 บาท

17:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 393 บาท

19:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 393 บาท

22:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 393 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส.ขอนแก่น

08:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

16:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

19:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

20:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.บึงกาฬ

14:30 : เชียงใหม่ - บึงกาฬ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 817 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

08:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท

14:30 : เชียงใหม่ - บึงกาฬ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท

16:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท

17:30 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท

19:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท

19:30 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท

20:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.ยโสธร

08:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 750 บาท

16:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 750 บาท

19:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 750 บาท

20:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 750 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.ร้อยเอ็ด

08:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

16:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

19:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

20:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.เลย

14:30 : เชียงใหม่ - บึงกาฬ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท

17:30 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท

19:30 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.อุบลราชธานี

08:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท

16:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท

19:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท

20:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

08:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

16:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

19:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

20:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.มหาสารคาม

08:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท

16:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท

19:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท

20:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.นครพนม

17:30 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท

19:30 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.สกลนคร

17:30 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 756 บาท

19:30 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 756 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - จุดจอดหนองบัวลำภู

14:30 : เชียงใหม่ - บึงกาฬ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท

17:30 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท

19:30 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท


บขส จ.มุกดาหาร - บขส.ขอนแก่น

17:00 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 229 บาท


บขส จ.มุกดาหาร - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

17:00 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 502 บาท


บขส จ.มุกดาหาร - บขส จ.สุโขทัย

17:00 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 550 บาท


บขส จ.มุกดาหาร - บขส อ.แม่สอด

17:00 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 710 บาท


บขส จ.ยโสธร - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

09:05 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 750 บาท

14:15 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 750 บาท

16:20 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 750 บาท

19:05 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 750 บาท


บขส จ.ยโสธร - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

09:05 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 464 บาท

14:15 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 464 บาท

16:20 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 464 บาท

19:05 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 464 บาท


บขส จ.ยโสธร - บขส จ.ลำปาง

09:05 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 666 บาท

14:15 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 666 บาท

16:20 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 666 บาท

19:20 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 666 บาท


บขส จ.ยโสธร - บขส จ.อุตรดิตถ์

09:05 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 542 บาท

14:15 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 542 บาท

16:20 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 542 บาท

19:20 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 542 บาท


บขส จ.ลำปาง - บขส.ขอนแก่น

10:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 517 บาท

17:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 517 บาท

20:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 517 บาท

21:25 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 517 บาท


บขส จ.ลำปาง - บขส จ.บึงกาฬ

16:00 : เชียงใหม่ - บึงกาฬ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท


บขส จ.ลำปาง - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

10:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท

16:00 : เชียงใหม่ - บึงกาฬ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท

17:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท

20:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท

21:00 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท

21:25 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท


บขส จ.ลำปาง - บขส จ.ยโสธร

10:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 666 บาท

17:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 666 บาท

20:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 666 บาท

21:25 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 666 บาท


บขส จ.ลำปาง - บขส จ.ร้อยเอ็ด

10:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท

17:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท

20:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท

21:25 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท


บขส จ.ลำปาง - บขส จ.เลย

16:00 : เชียงใหม่ - บึงกาฬ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 422 บาท

19:00 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 422 บาท

21:00 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 422 บาท


บขส จ.ลำปาง - บขส จ.อุบลราชธานี

10:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท

17:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท

20:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท

21:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท


บขส จ.ลำปาง - บขส จ.มหาสารคาม

10:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท

17:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท

20:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท

21:25 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท


บขส จ.ลำปาง - บขส จ.นครพนม

21:00 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท


บขส จ.ลำปาง - บขส จ.สกลนคร

19:00 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 672 บาท

21:00 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 672 บาท


บขส จ.เลย - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

19:30 : บึงกาฬ - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท

00:00 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท


บขส จ.เลย - บขส จ.บึงกาฬ

00:00 : เชียงใหม่ - บึงกาฬ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 344 บาท


บขส จ.เลย - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

19:30 : บึงกาฬ - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 221 บาท

00:00 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 221 บาท


บขส จ.เลย - บขส จ.ลำปาง

19:30 : บึงกาฬ - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 422 บาท

00:00 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 422 บาท


บขส จ.เลย - บขส จ.อุตรดิตถ์

19:30 : บึงกาฬ - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 298 บาท

21:30 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 298 บาท

00:00 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 298 บาท


บขส จ.เลย - บขส จ.นครพนม

05:00 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 359 บาท


บขส จ.เลย - บขส จ.สกลนคร

03:00 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 284 บาท

05:00 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 284 บาท


บขส จ.อุบลราชธานี - บขส.ขอนแก่น

07:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 265 บาท

12:45 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 265 บาท

14:45 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 265 บาท

17:45 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 265 บาท


บขส จ.อุบลราชธานี - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

07:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท

12:45 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท

14:45 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท

17:45 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท


บขส จ.อุบลราชธานี - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

07:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท

12:45 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท

14:45 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท

17:45 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท


บขส จ.อุบลราชธานี - บขส จ.ลำปาง

07:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท

12:45 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท

14:45 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท

17:45 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท


บขส จ.อุบลราชธานี - บขส จ.อุตรดิตถ์

07:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท

12:45 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท

14:45 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท


บขส จ.กาฬสินธุ์ - บขส.ขอนแก่น

19:20 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 80 บาท


บขส จ.กาฬสินธุ์ - บขส. อ.ชุมแพ

19:20 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 158 บาท


บขส จ.กาฬสินธุ์ - บขส จ.ตาก

19:20 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท


บขส จ.กาฬสินธุ์ - บขส จ.มุกดาหาร

05:20 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 164 บาท


บขส จ.กาฬสินธุ์ - บขส จ.สุโขทัย

19:20 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 416 บาท


บขส จ.กาฬสินธุ์ - บขส อ.แม่สอด

19:20 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท


บขส จ.กาฬสินธุ์ - ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด

19:20 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท


บขส จ.กาฬสินธุ์ - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

19:20 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 368 บาท


บขส จ.กาฬสินธุ์ - ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

19:20 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 260 บาท


บขส จ.ร้อยเอ็ด - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

10:25 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

15:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

17:40 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

20:25 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท


บขส จ.ร้อยเอ็ด - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

10:25 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 405 บาท

15:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 405 บาท

17:40 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 405 บาท

20:25 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 405 บาท


บขส จ.ร้อยเอ็ด - บขส จ.ลำปาง

10:25 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท

15:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท

17:40 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท

20:40 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท


บขส อ.แม่สอด - บขส.ขอนแก่น

18:00 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 512 บาท


บขส อ.แม่สอด - บขส จ.นครสวรรค์

17:30 : แม่สอด - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท


บขส อ.แม่สอด - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

18:00 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 242 บาท


บขส อ.แม่สอด - บขส จ.มุกดาหาร

18:00 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 710 บาท


บขส อ.แม่สอด - บขส จ.กาฬสินธุ์

18:00 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท


บขส อ.แม่สอด - ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

18:00 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 347 บาท


บขส อ.แม่สอด - บขส จ.กำแพงเพชร

17:30 : แม่สอด - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 174 บาท


บขส อ.แม่สอด - บขส จ.ตราด

17:30 : แม่สอด - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 802 บาท


บขส อ.แม่สอด - ท่าพัทยา

17:30 : แม่สอด - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


บขส จ.ตาก - บขส.ขอนแก่น

19:40 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 420 บาท


บขส จ.ตาก - บขส จ.กาฬสินธุ์

19:40 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท


บขส จ.ตาก - บขส จ.กำแพงเพชร

19:15 : แม่สอด - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 67 บาท


บขส จ.ตาก - บขส จ.ตราด

19:15 : แม่สอด - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 708 บาท


บขส จ.ตาก - ท่าพัทยา

19:15 : แม่สอด - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 500 บาท


ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด - บขส.ขอนแก่น

18:10 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 512 บาท


ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด - บขส จ.กาฬสินธุ์

18:10 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท


บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส.ขอนแก่น

14:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท

22:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท

22:15 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 307 บาท

01:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท

01:35 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท


บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

18:50 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท

23:45 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท

00:15 : บึงกาฬ - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท

01:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท

03:00 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท

04:00 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท


บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.มุกดาหาร

22:15 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 501 บาท


บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.ยโสธร

14:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 464 บาท

22:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 464 บาท

01:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 464 บาท

02:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 464 บาท


บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.ร้อยเอ็ด

14:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 405 บาท

22:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 405 บาท

01:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 405 บาท

02:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 405 บาท


บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.ลำปาง

18:50 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท

23:45 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท

00:15 : บึงกาฬ - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท

01:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท

01:30 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท

04:00 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท

04:30 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท


บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.เลย

20:20 : เชียงใหม่ - บึงกาฬ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 221 บาท

23:00 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 221 บาท

01:00 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 221 บาท


บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.อุบลราชธานี

14:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท

22:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท

01:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท

02:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท


บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.กาฬสินธุ์

22:15 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 368 บาท


บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส อ.แม่สอด

02:30 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 242 บาท


บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

14:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท

22:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท

22:15 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 132 บาท

01:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท

02:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท


บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.ตราด

20:00 : พิษณุโลก - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 647 บาท


บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.มหาสารคาม

14:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 374 บาท

22:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 374 บาท

01:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 374 บาท

02:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 374 บาท


บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - ท่าพัทยา

20:00 : พิษณุโลก - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 437 บาท


บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.นครพนม

01:00 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท


บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.สกลนคร

23:00 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 468 บาท

01:00 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 468 บาท


ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) - บขส.ขอนแก่น

16:35 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท

00:10 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท

00:10 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท

02:40 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท

03:30 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท


ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

15:55 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

21:40 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

23:10 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

01:00 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท


ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

15:55 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท

21:40 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท

23:10 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท

00:00 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท

01:00 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท


ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) - บขส จ.กาฬสินธุ์

00:10 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 260 บาท


ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) - บขส อ.แม่สอด

00:00 : มุกดาหาร - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 347 บาท


บขส จ.สุโขทัย - บขส.ขอนแก่น

21:00 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 353 บาท


บขส จ.สุโขทัย - บขส จ.มุกดาหาร

21:00 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 550 บาท


บขส จ.สุโขทัย - บขส จ.กาฬสินธุ์

21:00 : แม่สอด - มุกดาหาร ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 416 บาท


บขส จ.กำแพงเพชร - บขส จ.ตาก

04:25 : ตราด - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 67 บาท


บขส จ.กำแพงเพชร - บขส จ.นครสวรรค์

20:25 : แม่สอด - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 124 บาท


บขส จ.กำแพงเพชร - บขส อ.แม่สอด

04:25 : ตราด - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 174 บาท


บขส จ.กำแพงเพชร - บขส จ.จันทบุรี

20:25 : แม่สอด - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


บขส จ.กำแพงเพชร - บขส จ.ตราด

20:25 : แม่สอด - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 657 บาท


บขส จ.กำแพงเพชร - อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99)

20:25 : แม่สอด - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


บขส จ.กำแพงเพชร - จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร)

20:25 : แม่สอด - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 510 บาท


บขส จ.จันทบุรี - บขส จ.กำแพงเพชร

17:30 : ตราด - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


บขส จ.ตราด - บขส จ.ตาก

16:30 : ตราด - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 708 บาท


บขส จ.ตราด - บขส จ.นครสวรรค์

16:00 : ตราด - พิษณุโลก ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 559 บาท


บขส จ.ตราด - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

16:00 : ตราด - พิษณุโลก ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 647 บาท


บขส จ.ตราด - บขส อ.แม่สอด

16:30 : ตราด - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 802 บาท


บขส จ.ตราด - บขส จ.กำแพงเพชร

16:30 : ตราด - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 657 บาท


บขส จ.นครสวรรค์ - บขส อ.แม่สอด

02:45 : ตราด - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท


บขส จ.นครสวรรค์ - บขส จ.กำแพงเพชร

02:45 : ตราด - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 124 บาท


บขส จ.นครสวรรค์ - บขส จ.ตราด

21:55 : พิษณุโลก - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 559 บาท

22:30 : แม่สอด - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 559 บาท


บขส จ.นครสวรรค์ - ท่าพัทยา

21:55 : พิษณุโลก - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 351 บาท

22:30 : แม่สอด - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 351 บาท


บขส จ.นครสวรรค์ - บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2

22:30 : แม่สอด - ตราด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 410 บาท


จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร) - บขส จ.กำแพงเพชร

19:45 : ตราด - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 510 บาท


บขส จ.อุตรดิตถ์ - บขส.ขอนแก่น

12:20 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 393 บาท

20:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 393 บาท

22:50 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 393 บาท


บขส จ.อุตรดิตถ์ - บขส จ.บึงกาฬ

18:30 : เชียงใหม่ - บึงกาฬ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท


บขส จ.อุตรดิตถ์ - บขส จ.ยโสธร

12:20 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 542 บาท

20:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 542 บาท

22:50 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 542 บาท


บขส จ.อุตรดิตถ์ - บขส จ.เลย

18:30 : เชียงใหม่ - บึงกาฬ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 298 บาท

23:30 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 298 บาท


บขส จ.อุตรดิตถ์ - บขส จ.อุบลราชธานี

12:20 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท

20:00 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท

22:50 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท

23:50 : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท


บขส จ.อุตรดิตถ์ - บขส จ.นครพนม

23:30 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท


บขส จ.อุตรดิตถ์ - บขส จ.สกลนคร

23:30 : เชียงใหม่ - นครพนม ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 548 บาท


ท่าพัทยา - บขส จ.ตาก

21:30 : ตราด - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 500 บาท


ท่าพัทยา - บขส จ.นครสวรรค์

21:00 : ตราด - พิษณุโลก ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 351 บาท


ท่าพัทยา - บขส อ.แม่สอด

21:30 : ตราด - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


ท่าพัทยา - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

21:00 : ตราด - พิษณุโลก ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 437 บาท


ท่าพัทยา - ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

09:00 : ระยอง - หล่มสัก ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 410 บาท

21:15 : ระยอง - หล่มสัก ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 410 บาท


ท่าพัทยา - บขส จ.เพชรบูรณ์

09:00 : ระยอง - หล่มสัก ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 380 บาท

21:15 : ระยอง - หล่มสัก ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 380 บาท


บขส จ.นครพนม - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

17:30 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท


บขส จ.นครพนม - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

15:00 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท


บขส จ.นครพนม - บขส จ.ลำปาง

15:00 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท

17:30 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท


บขส จ.นครพนม - บขส จ.เลย

15:00 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 359 บาท

17:30 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 359 บาท


บขส จ.นครพนม - บขส จ.อุตรดิตถ์

15:00 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท

17:30 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท


บขส จ.บึงกาฬ - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

13:00 : บึงกาฬ - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 817 บาท


บขส จ.บึงกาฬ - บขส จ.ลำปาง

13:00 : บึงกาฬ - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท


บขส จ.บึงกาฬ - บขส จ.เลย

13:00 : บึงกาฬ - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 344 บาท


บขส จ.บึงกาฬ - บขส จ.อุตรดิตถ์

13:00 : บึงกาฬ - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท


บขส จ.มหาสารคาม - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

11:15 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท

16:25 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท

18:25 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท

21:05 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท


บขส จ.มหาสารคาม - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

11:15 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 374 บาท

16:25 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 374 บาท

18:25 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 374 บาท

21:05 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน) ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 374 บาท


บขส จ.มหาสารคาม - บขส จ.ลำปาง

11:15 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท

16:25 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท

18:25 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท

21:25 : อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท


บขส จ.สกลนคร - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

19:00 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 756 บาท


บขส จ.สกลนคร - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

19:00 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 468 บาท


บขส จ.สกลนคร - บขส จ.เลย

19:00 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 284 บาท


บขส จ.สกลนคร - บขส จ.อุตรดิตถ์

16:30 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 548 บาท

19:00 : นครพนม - เชียงใหม่ ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 548 บาท


บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2 - บขส จ.นครสวรรค์

19:30 : ตราด - พิษณุโลก ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 410 บาท

20:00 : ตราด - แม่สอด ...ม.4 พ... ราคาตั๋วประมาณ 410 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
บขส.ขอนแก่น - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)บขส.ขอนแก่น - บขส จ.ตากบขส.ขอนแก่น - บขส จ.มุกดาหารบขส.ขอนแก่น - บขส จ.ยโสธรบขส.ขอนแก่น - บขส จ.ร้อยเอ็ดบขส.ขอนแก่น - บขส จ.ลำปางบขส.ขอนแก่น - บขส จ.สุโขทัยบขส.ขอนแก่น - บขส จ.อุบลราชธานีบขส.ขอนแก่น - บขส จ.กาฬสินธุ์บขส.ขอนแก่น - บขส อ.แม่สอดบขส.ขอนแก่น - ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอดบขส.ขอนแก่น - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2บขส.ขอนแก่น - ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)บขส.ขอนแก่น - บขส จ.มหาสารคามบขส.ขอนแก่น - บขส จ.อุตรดิตถ์บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส.ขอนแก่นบขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.บึงกาฬบขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.ยโสธรบขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.ร้อยเอ็ดบขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.เลยบขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.อุบลราชธานีบขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.มหาสารคามบขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.นครพนมบขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - บขส จ.สกลนครบขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - จุดจอดหนองบัวลำภูบขส จ.มุกดาหาร - บขส.ขอนแก่นบขส จ.มุกดาหาร - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2บขส จ.มุกดาหาร - บขส จ.สุโขทัยบขส จ.มุกดาหาร - บขส อ.แม่สอดบขส จ.ยโสธร - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)บขส จ.ยโสธร - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2บขส จ.ยโสธร - บขส จ.ลำปางบขส จ.ยโสธร - บขส จ.อุตรดิตถ์บขส จ.ลำปาง - บขส.ขอนแก่นบขส จ.ลำปาง - บขส จ.บึงกาฬบขส จ.ลำปาง - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2บขส จ.ลำปาง - บขส จ.ยโสธรบขส จ.ลำปาง - บขส จ.ร้อยเอ็ดบขส จ.ลำปาง - บขส จ.เลยบขส จ.ลำปาง - บขส จ.อุบลราชธานีบขส จ.ลำปาง - บขส จ.มหาสารคามบขส จ.ลำปาง - บขส จ.นครพนมบขส จ.ลำปาง - บขส จ.สกลนครบขส จ.เลย - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)บขส จ.เลย - บขส จ.บึงกาฬบขส จ.เลย - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2บขส จ.เลย - บขส จ.ลำปางบขส จ.เลย - บขส จ.อุตรดิตถ์บขส จ.เลย - บขส จ.นครพนมบขส จ.เลย - บขส จ.สกลนครบขส จ.อุบลราชธานี - บขส.ขอนแก่นบขส จ.อุบลราชธานี - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)บขส จ.อุบลราชธานี - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2บขส จ.อุบลราชธานี - บขส จ.ลำปางบขส จ.อุบลราชธานี - บขส จ.อุตรดิตถ์บขส จ.กาฬสินธุ์ - บขส.ขอนแก่นบขส จ.กาฬสินธุ์ - บขส. อ.ชุมแพบขส จ.กาฬสินธุ์ - บขส จ.ตากบขส จ.กาฬสินธุ์ - บขส จ.มุกดาหารบขส จ.กาฬสินธุ์ - บขส จ.สุโขทัยบขส จ.กาฬสินธุ์ - บขส อ.แม่สอดบขส จ.กาฬสินธุ์ - ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอดบขส จ.กาฬสินธุ์ - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2บขส จ.กาฬสินธุ์ - ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)บขส จ.ร้อยเอ็ด - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)บขส จ.ร้อยเอ็ด - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2บขส จ.ร้อยเอ็ด - บขส จ.ลำปางบขส อ.แม่สอด - บขส.ขอนแก่นบขส อ.แม่สอด - บขส จ.นครสวรรค์บขส อ.แม่สอด - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2บขส อ.แม่สอด - บขส จ.มุกดาหารบขส อ.แม่สอด - บขส จ.กาฬสินธุ์บขส อ.แม่สอด - ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)บขส อ.แม่สอด - บขส จ.กำแพงเพชรบขส อ.แม่สอด - บขส จ.ตราดบขส อ.แม่สอด - ท่าพัทยาบขส จ.ตาก - บขส.ขอนแก่นบขส จ.ตาก - บขส จ.กาฬสินธุ์บขส จ.ตาก - บขส จ.กำแพงเพชรบขส จ.ตาก - บขส จ.ตราดบขส จ.ตาก - ท่าพัทยาท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด - บขส.ขอนแก่นท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด - บขส จ.กาฬสินธุ์บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส.ขอนแก่นบขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.มุกดาหารบขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.ยโสธรบขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.ร้อยเอ็ดบขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.ลำปางบขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.เลยบขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.อุบลราชธานีบขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.กาฬสินธุ์บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส อ.แม่สอดบขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.ตราดบขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.มหาสารคามบขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - ท่าพัทยาบขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.นครพนมบขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 - บขส จ.สกลนครท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) - บขส.ขอนแก่นท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) - บขส จ.กาฬสินธุ์ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) - บขส อ.แม่สอดบขส จ.สุโขทัย - บขส.ขอนแก่นบขส จ.สุโขทัย - บขส จ.มุกดาหารบขส จ.สุโขทัย - บขส จ.กาฬสินธุ์บขส จ.กำแพงเพชร - บขส จ.ตากบขส จ.กำแพงเพชร - บขส จ.นครสวรรค์บขส จ.กำแพงเพชร - บขส อ.แม่สอดบขส จ.กำแพงเพชร - บขส จ.จันทบุรีบขส จ.กำแพงเพชร - บขส จ.ตราดบขส จ.กำแพงเพชร - อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99)บขส จ.กำแพงเพชร - จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร)บขส จ.จันทบุรี - บขส จ.กำแพงเพชรบขส จ.ตราด - บขส จ.ตากบขส จ.ตราด - บขส จ.นครสวรรค์บขส จ.ตราด - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2บขส จ.ตราด - บขส อ.แม่สอดบขส จ.ตราด - บขส จ.กำแพงเพชรบขส จ.นครสวรรค์ - บขส อ.แม่สอดบขส จ.นครสวรรค์ - บขส จ.กำแพงเพชรบขส จ.นครสวรรค์ - บขส จ.ตราดบขส จ.นครสวรรค์ - ท่าพัทยาบขส จ.นครสวรรค์ - บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร) - บขส จ.กำแพงเพชรบขส จ.อุตรดิตถ์ - บขส.ขอนแก่นบขส จ.อุตรดิตถ์ - บขส จ.บึงกาฬบขส จ.อุตรดิตถ์ - บขส จ.ยโสธรบขส จ.อุตรดิตถ์ - บขส จ.เลยบขส จ.อุตรดิตถ์ - บขส จ.อุบลราชธานีบขส จ.อุตรดิตถ์ - บขส จ.นครพนมบขส จ.อุตรดิตถ์ - บขส จ.สกลนครท่าพัทยา - บขส จ.ตากท่าพัทยา - บขส จ.นครสวรรค์ท่าพัทยา - บขส อ.แม่สอดท่าพัทยา - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2ท่าพัทยา - ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)ท่าพัทยา - บขส จ.เพชรบูรณ์บขส จ.นครพนม - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)บขส จ.นครพนม - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2บขส จ.นครพนม - บขส จ.ลำปางบขส จ.นครพนม - บขส จ.เลยบขส จ.นครพนม - บขส จ.อุตรดิตถ์บขส จ.บึงกาฬ - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)บขส จ.บึงกาฬ - บขส จ.ลำปางบขส จ.บึงกาฬ - บขส จ.เลยบขส จ.บึงกาฬ - บขส จ.อุตรดิตถ์บขส จ.มหาสารคาม - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)บขส จ.มหาสารคาม - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2บขส จ.มหาสารคาม - บขส จ.ลำปางบขส จ.สกลนคร - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)บขส จ.สกลนคร - บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2บขส จ.สกลนคร - บขส จ.เลยบขส จ.สกลนคร - บขส จ.อุตรดิตถ์บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2 - บขส จ.นครสวรรค์

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - เพชรประเสริฐ

เพชรประเสริฐ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) ช่องจำหน่ายตั๋วที่6 เลขที่155/195 ซ.หมู่บ้านเพลินใจ 5 ต.ทับนา อ.ระยอง 21000
โทร. 033-066-177
จุดจอดตลาดโรงเกลือ 499/24 ม.7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ 27120
โทร. 037-247-515, 037-247-516
จุดจอดมหาชัย เลขที่ 39/179 หมู่2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง 74000
โทร. 095-539-7068
จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี บริเวณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี ด้านหน้าประตู 1
โทร. 080-744-4913, 084-201-3508
ท่าชลบุรี เลขที่ 5/32-33 ม.9 ต.บ้านสวน อ.เมือง
โทร. 038-287-544
ท่าด่านซ้าย แยกตลาดด่านซ้าย ตรงข้ามปั๊มคาลเท็ก
โทร. 042-892-205
ท่าพัทยา 240/15-16 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 20150
โทร. 038-416-098, 038-146-099
ท่าภูเรือ เลขที่ 254 ม.2 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ 42160
โทร. 042-899-386
ท่ามาบตาพุด 71/1 ถนนสุขุมวิท 46 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง 2115
โทร. 033-680-900
ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก สำนักงานบริษัทเพชรประเสริฐ สาขาหล่มสัก ตรงข้าม สถานีตำรวจ อ.หล่มสัก
โทร. 056-701-164
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด สำนักงานบริษัทเพชรประเสริฐ สาขาแม่สอด ติดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ถนนสายเอเซีย
โทร. 055-533-654, 086-445-1455
ท่าระยอง 379/4 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
โทร. 038-611-261, 086-938-8118
ท่าแหลมฉบัง เลขที่ 10/10 ม.2 ถ.สุชุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 038-354-989
ม.นเรศวร หน้า ม.นเรศวร ที่ขายตั๋วเชิดชัยแอร์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. 081-727-0291
ราชบุรี 166/33 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.เจดีย์หัก อ.เมือง 70000
โทร. 080-159-7744
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
โทร. 093-556-5883, 043-816-6777
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
โทร. 055-799-949
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 086-459-0093
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ช่องติด บ.ข.ส.99
โทร. 039-325-566
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
โทร.
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ถ.สายตราด-คลองใหญ่ ต.วังกระแจะ อ.เมือง 23000
โทร. 085-083-4239, 039-525-567
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก ช่องจำหน่ายตั๋ว 9
โทร. 055-512-777
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ติดกับตู้ขายตั๋วบริษัทขนส่งจำกัด
โทร. 042-512-733
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 6
โทร. 056-223-323, 081-999-5698
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 473 หมู่1 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ 38000
โทร. 042-490-672
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม อยู่ในบริเวณสถานีขนส่งมหาสารคาม 44000
โทร. 089-744-7757
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 042-614647, 081-3987024
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 2
โทร. 045-714-939, 090-046-9782
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ใกล้กับช่องจำหน่ายตั๋วรุ่งเรืองมุกดาหาร รถจอดชานชลาที่ 21
โทร. 043-516-353
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
โทร. 054-221-801, 085-548-5550
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร 47220
โทร. 042-717-088
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว 97752 ซ.เทศบาล 9/2 อ.เมือง 27000
โทร. 081-2921179
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 4 ติดกับช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร. 086-734-5200
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 99/4 หมู่ 2 ถ.อุดรธานี- หนองบัวลำภู ต.บ้านเสื่อม
โทร. 042-304-242
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ช่องจำหน่ายตั๋วเพชรประเสริฐ รถจอดชานชลาที่ 10
โทร. 087-210-6425
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ถ.รอบเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 34000
โทร. 045-314-787, 081-760-7602
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วเพชรประเสริฐ (อาเขต 2)
โทร. 053-245-838, 082-694-6610
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด
โทร. 055-563-883
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 98 หมู่18 ถ.สันติสุข ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ 40130
โทร. 094-7570746
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ สุวรรณคร ต.อรัญประเทศ 27120
โทร. 082-467-1769
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องขายตั๋ว หน้าชานชาลาที่ 8 ถนนเจริญรัฐ 5 ต.กุดป่อง อ.เมือง
โทร. 042-815-366
สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก เลขที่ 888 หมู่7 ต.สมอแข จ.พิษณุโลก ช่องขายตั๋วที่ 14-15 ชานชลา 10-11
โทร. 055-986-311, 081-973-7963