แอร์ชัยภูมิ

รถทัวร์แอร์ชัยภูมิ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เส้นทาง กรุงเทพ - ชัยภูมิ

ที่ตั้ง : 8/5-8 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ : 0-2936-0039

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว แอร์ชัยภูมิ


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส)

06:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

08:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

11:30 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

13:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

23:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. ชัยภูมิ

06:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

08:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

11:30 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

13:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

23:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.บ้านค่าย

06:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

08:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

11:30 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

13:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

17:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

23:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท


จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส) - กรุงเทพ หมอชิต2

06:40 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

07:40 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

09:10 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

10:10 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

14:40 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

17:40 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

00:39 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท


จุดจอด ต.บ้านค่าย - กรุงเทพ หมอชิต2

06:20 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

07:20 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

08:50 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

09:50 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

12:20 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

14:20 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

17:20 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

00:19 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส)กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. ชัยภูมิกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.บ้านค่ายจุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส) - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด ต.บ้านค่าย - กรุงเทพ หมอชิต2

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - แอร์ชัยภูมิ

แอร์ชัยภูมิ
จุดจอด ต.บ้านค่าย จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 0-4480-0490
จุดจอด ต.ละหาน จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 064-5277998
จุดจอด ต.หนองบัวโคก จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 0-4480-2101
จุดจอด ต.โนนจาน จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 0-4489-0678
จุดจอด อ.จตุรัส จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 0-4484-0489
จุดจอดด่านขุนทด จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 044-389460
บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
โทร. 0-4481-1556
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 29
โทร. 0-2936-0039