แอร์เมืองเลย

รถทัวร์กรุงเทพ เลย บ.แอร์เมืองเลยเปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ที่ตั้ง : 605-606 ถนนนิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ : 044-812747

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว แอร์เมืองเลย


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. อ.ชุมแพ

06:10 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

07:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

09:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 331 บาท

10:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

12:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

14:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

15:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

19:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

19:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

19:50 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

20:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

20:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

20:45 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

22:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

22:35 : กรุงเทพ (หมอชิต2) - บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดภูเขียว

06:10 : กรุงเทพ - เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

07:30 : กท-อ.เชียงคาน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

09:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 319 บาท

10:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

12:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

14:00 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

15:30 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

19:00 : กท-อ.ปากชม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

19:50 : กท-นาด้วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

20:00 : กท-อ.ท่าลี่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

20:15 : กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า (บ้านทิก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

20:30 : กท-อ.เชียงคาน ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

22:00 : กท-อ.ชุมแพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

20:45 : กท-อ.เอราวัณ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

22:35 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดแก้งคร้อ

06:10 : กรุงเทพฯ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

07:30 : กท-อ.เชียงคาน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

09:00 : กท-จ.เลย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 293 บาท

10:00 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

12:00 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

14:00 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

15:30 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

19:00 : กท-อ.ปากชม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

19:50 : กท-นาด้วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

20:00 : กท-อ.ท่าลี่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

20:15 : กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า (บ้านทิก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

20:30 : กท-อ.เชียงคาน ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

20:45 : กท-อ.เอราวัณ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

22:00 : กท-อ.ชุมแพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

22:35 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านเป้า

20:15 : กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า (บ้านทิก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 410 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดเกษตรสมบูรณ์

20:15 : กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า (บ้านทิก) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 391 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.เลย

06:10 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

07:30 : กท-อ.เชียงคาน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

10:00 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

12:00 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

15:30 : กท-จ.เลย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 421 บาท

19:00 : กท-อ.ปากชม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

19:50 : กท-นาด้วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

20:00 : กท-อ.ท่าลี่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

20:30 : กท-อ.เชียงคาน ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท

22:35 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

19:00 : กท-อ.ปากชม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - เชียงคาน

07:30 : กท-อ.เชียงคาน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

20:30 : กท-อ.เชียงคาน ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 711 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บ้านธาตุ

07:30 : กท-อ.เชียงคาน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

19:00 : กท-อ.ปากชม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

20:30 : กท-อ.เชียงคาน ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 711 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดผานกเค้า

06:10 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

07:30 : กท-อ.เชียงคาน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

10:00 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

12:00 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

15:30 : กท-จ.เลย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 369 บาท

19:00 : กท-อ.ปากชม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

19:50 : กท-นาด้วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

20:00 : กท-อ.ท่าลี่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

20:30 : กท-อ.เชียงคาน ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท

20:45 : กท-อ.เอราวัณ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

22:35 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดท่าลี่

20:00 : กท-อ.ท่าลี่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดห้วยส้ม

06:10 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

07:30 : กท-อ.เชียงคาน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

10:00 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

12:00 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

19:00 : กท-อ.ปากชม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

19:50 : กท-นาด้วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

20:00 : กท-อ.ท่าลี่ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

20:30 : กท-อ.เชียงคาน ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท

22:35 : กท-จ.เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

15:30 : กท-จ.เลย ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 421 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดผาขาว

20:45 : กท-อ.เอราวัณ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 458 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดพวยเด้ง

20:45 : กท-อ.เอราวัณ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดโคกอีโต้น

20:45 : กท-อ.เอราวัณ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดเอราวัณ

20:45 : กท-อ.เอราวัณ-เลย ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดเชียงกลม

19:00 : กท-อ.ปากชม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด บ.นาดินดำ

19:50 : กท-นาด้วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 521 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนาด้วง

19:50 : กท-นาด้วง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 521 บาท


บขส. อ.ชุมแพ - กรุงเทพ หมอชิต2

07:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

08:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

09:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 331 บาท

10:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

12:15 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

14:30 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

16:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

20:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

21:10 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

21:30 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

21:50 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

22:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

22:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

22:30 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

22:40 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

23:10 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท


จุดจอดภูเขียว - กรุงเทพ หมอชิต2

08:30 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

09:30 : เลย-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 319 บาท

10:30 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

15:00 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

16:30 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

20:30 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

22:00 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

23:00 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

23:40 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท


จุดจอดแก้งคร้อ - กรุงเทพ หมอชิต2

09:00 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

10:00 : เลย-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 293 บาท

11:00 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

15:30 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

17:00 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

21:00 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

22:30 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

23:30 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

00:10 : เลย-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท


บขส จ.เลย - กรุงเทพ หมอชิต2

06:00 : จ.เลย-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

08:00 : จ.เลย-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

10:15 : อ.เชียงคาน-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

14:00 : จ.เลย-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

18:00 : จ.เลย-กท ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 421 บาท

19:50 : อ.ปากชม-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

20:00 : อ.เชียงคาน-กท ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท

20:40 : อ.ท่าลี่-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

20:45 : อ.นาด้วง-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท


เชียงคาน - กรุงเทพ หมอชิต2

09:15 : อ.เชียงคาน-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

19:00 : อ.เชียงคาน-กท ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 711 บาท


จุดจอดผานกเค้า - กรุงเทพ หมอชิต2

07:00 : จ.เลย-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

09:00 : จ.เลย-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

11:15 : อ.เชียงคาน-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

15:00 : จ.เลย-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

19:00 : จ.เลย-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

20:25 : เลย-อ.เอราวัณ-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

20:50 : อ.ปากชม-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

21:40 : อ.ท่าลี่-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

21:40 : อ.นาด้วง-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท


จุดจอดท่าลี่ - กรุงเทพ หมอชิต2

19:00 : อ.ท่าลี่-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท


จุดจอด อ.ปากชม - กรุงเทพ หมอชิต2

18:00 : อ.ปากชม-กท ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. อ.ชุมแพกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดภูเขียวกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดแก้งคร้อกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านเป้ากรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดเกษตรสมบูรณ์กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.เลยกรุงเทพ หมอชิต 2 - เชียงคานกรุงเทพ หมอชิต 2 - บ้านธาตุกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดผานกเค้ากรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดท่าลี่กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดห้วยส้มกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดผาขาวกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดพวยเด้งกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดโคกอีโต้นกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดเอราวัณกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดเชียงกลมกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด บ.นาดินดำกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนาด้วงบขส. อ.ชุมแพ - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดภูเขียว - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดแก้งคร้อ - กรุงเทพ หมอชิต2บขส จ.เลย - กรุงเทพ หมอชิต2เชียงคาน - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดผานกเค้า - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดท่าลี่ - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.ปากชม - กรุงเทพ หมอชิต2

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - แอร์เมืองเลย

แอร์เมืองเลย
จุดจอด อ.ปากชม จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ปากชม
โทร. 06-2986-5535
จุดจอดท่าลี่ จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ท่าลี่
โทร. 081-8736881
จุดจอดผานกเค้า จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย ผานกเค้า
โทร. 085-9284506
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย
โทร. 043-311063
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-7
โทร. 02-9360719 / 02-9360142 / 095-3366225
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมองเลย
โทร. 042-832042 / 091-8317634
เชียงคาน จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.เชียงคาน
โทร. 095-3312584