โลตัสพิบูลทัวร์

รถทัวร์โลตัสพิบูลทัวร์เปิดจองตั๋วรถทัวร์ ซื้อตั๋วระบบออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ หมอชิต2 ไป อุบล, นครพนม

ที่ตั้ง : 999/12 ถ.กำแพงเพชร2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 02-9362474 โทรสาร : 02-9362474

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว โลตัสพิบูลทัวร์


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บ้านแพง

16:30 : กรุงเทพฯ-บ้านแพง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 580 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ-บ้านแพง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 676 บาท

19:30 : กรุงเทพฯ-บ้านแพง ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 902 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อุบลราชธานี

19:30 : กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.นครพนม

18:30 : กรุงเทพฯ-นครพนม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 704 บาท

18:30 : กรุงเทพฯ-นครพนม ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 938 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-นครพนม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 603 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. ช่องเม็ก

19:30 : กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 798 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด)

19:30 : กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท


จุดจอดช่องเม็ก - กรุงเทพ หมอชิต2

08:30 : ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 599 บาท

17:15 : ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 798 บาท

17:30 : ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 513 บาท


บขส จ.นครพนม - กรุงเทพ หมอชิต2

17:30 : นครพนม-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 603 บาท

18:15 : นครพนม-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 704 บาท

18:15 : นครพนม-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 938 บาท


จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด) - กรุงเทพ หมอชิต2

07:30 : พิบูลมังสาหาร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท

18:30 : พิบูลมังสาหาร-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 561 บาท

18:30 : พิบูลมังสาหาร-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บ้านแพงกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อุบลราชธานีกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.นครพนมกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. ช่องเม็กกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด)จุดจอดช่องเม็ก - กรุงเทพ หมอชิต2บขส จ.นครพนม - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด) - กรุงเทพ หมอชิต2

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - โลตัสพิบูลทัวร์

โลตัสพิบูลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 2,19,50ก, 67,91
โทร. 02-936-0956,02-936-2781,086-4196262