ไทยศรีรามทัวร์

ไทยศรีรามทัวร์ รถทัวร์ กรุงเทพ (หมอชิต2) - เชียงใหม่ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองผ่านเว็บเลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกผ่าน 7-11 บัตรเครดิต และโอนเงินผ่านแอปธนาคาร K+

บริษัท ไทยศรีราม ทรานสปอร์ต 92 ถนนตะนาว แขวงตลาดยาว เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ไทยศรีรามทัวร์


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

08:45 : หมอชิต - เชียงใหม่-ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

08:45 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

08:45 : กรุงเทพฯ - ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

16:15 : กรุงเทพฯ - ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

16:30 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

21:00 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ฝาง

08:45 : หมอชิต - เชียงใหม่-ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท

08:45 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท

08:45 : กรุงเทพฯ - ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท

08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท

16:15 : กรุงเทพฯ - ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท

16:30 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท

21:00 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ตาก

08:45 : หมอชิต - เชียงใหม่-ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท

08:45 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท

08:45 : กรุงเทพฯ - ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท

08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท

16:15 : กรุงเทพฯ - ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท

16:30 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท

16:30 : หมอชิต-อยุธยา-ลำปาง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท

21:00 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.วังเจ้า

08:45 : กรุงเทพฯ - ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท

08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท

16:15 : กรุงเทพฯ - ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท

16:30 : หมอชิต-อยุธยา-ลำปาง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก)

08:45 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท

08:45 : กรุงเทพฯ - ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท

08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท

16:15 : กรุงเทพฯ - ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท

16:30 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท

21:00 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.นครสวรรค์

08:45 : หมอชิต - เชียงใหม่-ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท

08:45 : กรุงเทพฯ - ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท

08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท

16:15 : กรุงเทพฯ - ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท

16:30 : หมอชิต-อยุธยา-ลำปาง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ลำปาง

08:45 : หมอชิต - เชียงใหม่-ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

08:45 : กรุงเทพฯ - ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

16:15 : กรุงเทพฯ - ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

16:30 : หมอชิต-อยุธยา-ลำปาง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.เถิน

08:45 : หมอชิต - เชียงใหม่-ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 457 บาท

08:45 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 457 บาท

08:45 : กรุงเทพฯ - ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

16:15 : กรุงเทพฯ - ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

16:30 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 457 บาท

16:30 : หมอชิต-อยุธยา-ลำปาง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท

21:00 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 457 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.สบปราบ

08:45 : หมอชิต - เชียงใหม่-ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

08:45 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

21:00 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

16:30 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - กรุงเทพ หมอชิต2

10:30 : เชียงใหม่ - หมอชิต - ข้าวสาร VIP-32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

10:30 : บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

18:00 : เชียงใหม่ - หมอชิต - ข้าวสาร VIP-32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

19:30 : เชียงใหม่ - หมอชิต - ข้าวสาร VIP-32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

20:30 : บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - สำนักงานไทยศรีราม (ถนนข้าวสาร)

10:30 : เชียงใหม่ - หมอชิต - ข้าวสาร VIP-32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

18:00 : เชียงใหม่ - หมอชิต - ข้าวสาร VIP-32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

19:30 : เชียงใหม่ - หมอชิต - ข้าวสาร VIP-32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท


จุดจอด อ.ฝาง - กรุงเทพ หมอชิต2

06:30 : บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท

16:30 : บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท


จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก) - กรุงเทพ หมอชิต2

14:00 : บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท

14:10 : เชียงใหม่ - หมอชิต - ข้าวสาร VIP-32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท

21:40 : เชียงใหม่ - หมอชิต - ข้าวสาร VIP-32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท

23:10 : เชียงใหม่ - หมอชิต - ข้าวสาร VIP-32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท

00:00 : บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท


จุดจอด อ.สบปราบ - กรุงเทพ หมอชิต2

12:30 : เชียงใหม่ - หมอชิต - ข้าวสาร VIP-32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

13:00 : บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

20:00 : เชียงใหม่ - หมอชิต - ข้าวสาร VIP-32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

21:30 : เชียงใหม่ - หมอชิต - ข้าวสาร VIP-32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

23:00 : บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท


สำนักงานไทยศรีราม (ถนนข้าวสาร) - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

07:45 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

15:30 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

20:00 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต - เชียงใหม่ -ท่าตอน ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ฝางกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ตากกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.วังเจ้ากรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก)กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.นครสวรรค์กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ลำปางกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.เถินกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.สบปราบบขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - กรุงเทพ หมอชิต2บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - สำนักงานไทยศรีราม (ถนนข้าวสาร)จุดจอด อ.ฝาง - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก) - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.สบปราบ - กรุงเทพ หมอชิต2สำนักงานไทยศรีราม (ถนนข้าวสาร) - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - ไทยศรีรามทัวร์

ไทยศรีราม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 2)
โทร. 098-8010782
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วหมายเลข 37,38
โทร. 063-4216967