ไทยสงวนทัวร์

ไทยสงวนทัวร์เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ ยโสธร อำนาจเจริญ นครพนม ยโสธร จองผ่านเว็บสามารถเช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถทัวร์ไทยสงวนแบบเรียลไทม์

โทรศัพท์ : 0-2936-0582

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ไทยสงวนทัวร์


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านดอนสวรรค์

20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส อ.ธาตุพนม

20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.มุกดาหาร

20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย

20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านสามขา

20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.คำป่าหลาย

20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ยโสธร

20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - เลิงนกทาเก่า

20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ทรายมูล

20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจจอด อ.กุดชุม

20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.คำเตย

20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - ภูกลอย

20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - เลิงนกทาใหม่

20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.กุดแห่

20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บ้านโคกยาว

20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท


บขส อ.ธาตุพนม - กรุงเทพ หมอชิต2

17:30 : *ธาตพนม-กทม. ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท


บขส จ.มุกดาหาร - กรุงเทพ หมอชิต2

18:30 : *ธาตพนม-กทม. ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท


จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย - กรุงเทพ หมอชิต2

18:50 : *ธาตพนม-กทม. ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท


บขส จ.ยโสธร - กรุงเทพ หมอชิต2

20:40 : *ธาตพนม-กทม. ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท


เลิงนกทาเก่า - กรุงเทพ หมอชิต2

19:25 : *ธาตพนม-กทม. ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท


จุดจอด อ.ทรายมูล - กรุงเทพ หมอชิต2

20:20 : *ธาตพนม-กทม. ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท


จุดจจอด อ.กุดชุม - กรุงเทพ หมอชิต2

20:05 : *ธาตพนม-กทม. ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท


จุดจอด ต.คำเตย - กรุงเทพ หมอชิต2

19:50 : *ธาตพนม-กทม. ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท


ภูกลอย - กรุงเทพ หมอชิต2

19:40 : *ธาตพนม-กทม. ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านดอนสวรรค์กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส อ.ธาตุพนมกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.มุกดาหารกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.นิคมคำสร้อยกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านสามขากรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.คำป่าหลายกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ยโสธรกรุงเทพ หมอชิต 2 - เลิงนกทาเก่ากรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ทรายมูลกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจจอด อ.กุดชุมกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.คำเตยกรุงเทพ หมอชิต 2 - ภูกลอยกรุงเทพ หมอชิต 2 - เลิงนกทาใหม่กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.กุดแห่กรุงเทพ หมอชิต 2 - บ้านโคกยาวบขส อ.ธาตุพนม - กรุงเทพ หมอชิต2บขส จ.มุกดาหาร - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย - กรุงเทพ หมอชิต2บขส จ.ยโสธร - กรุงเทพ หมอชิต2เลิงนกทาเก่า - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.ทรายมูล - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจจอด อ.กุดชุม - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด ต.คำเตย - กรุงเทพ หมอชิต2ภูกลอย - กรุงเทพ หมอชิต2

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - ไทยสงวนทัวร์

ไทยสงวนทัวร์
จุดจอด อ.กุดชุม จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.กุดชุม (ติดร้านขายโทรศัพท์)
โทร. 08-7443-3003
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.นิคมคำสร้อย
โทร. 08-0601-7362
จุดจอด อ.ป่าติ้ว จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ป่าติ้ว
โทร. 08-1876-7959
จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ นาไร่ใหญ่ (ร้านขายอาหาร)
โทร. 08-7431-0483
จุดจอดหนองสามสี จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ หนองสามสี (ปั้มน้ำมัน)
โทร. 08-1718-2216
จุดจอดเลิงนกทาใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ เลิงใหม่ (ร้านขายโทรศัพท์)
โทร. 08-4955-9374, 08-6720-0170
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 08-9278-8994
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดยโสธร
โทร. 08-3733-3373, 08-2377-8398, 08-0463-3077, 08-6317-1247
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ จ.อำนาจเจริญ (ร้านเสริมสวย)
โทร. 08-2876-8495, 08-5769-3211
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ธาตุพนม
โทร. 08-1421-4746
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9
โทร. 0-2936-0582