บริษัทเจริญผลเดินรถ

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว บริษัทเจริญผลเดินรถ


บขส จ.กาฬสินธุ์ - บขส จ.ร้อยเอ็ด

06:00 : กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 34 บาท

07:00 : กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 34 บาท

08:00 : กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 34 บาท

09:30 : กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 34 บาท

11:00 : กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 34 บาท

13:30 : กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 34 บาท

16:00 : กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 34 บาท

17:00 : กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 34 บาท


กมลาสัย - บขส จ.ร้อยเอ็ด

06:26 : กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 30 บาท

07:26 : กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 30 บาท

08:26 : กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 30 บาท

09:56 : กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 30 บาท

11:26 : กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 30 บาท

13:56 : กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 30 บาท

16:26 : กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 30 บาท

17:26 : กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 30 บาท


บขส จ.ร้อยเอ็ด - บขส จ.กาฬสินธุ์

06:00 : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 34 บาท

07:00 : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 34 บาท

08:00 : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 34 บาท

09:30 : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 34 บาท

11:00 : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 34 บาท

13:30 : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 34 บาท

16:00 : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 34 บาท

17:00 : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 34 บาท


บขส จ.ร้อยเอ็ด - กมลาสัย

06:00 : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 30 บาท

07:00 : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 30 บาท

08:00 : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 30 บาท

09:30 : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 30 บาท

11:00 : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 30 บาท

13:30 : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 30 บาท

16:00 : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 30 บาท

17:00 : ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ...economy... ราคาตั๋วประมาณ 30 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
บขส จ.กาฬสินธุ์ - บขส จ.ร้อยเอ็ดกมลาสัย - บขส จ.ร้อยเอ็ดบขส จ.ร้อยเอ็ด - บขส จ.กาฬสินธุ์บขส จ.ร้อยเอ็ด - กมลาสัย

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - บริษัทเจริญผลเดินรถ

เจริญผลเดินรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาฬสินธุ์ ช่องจำหน่ายตั๋วเจริญผลเดินรถ
โทร. 095-9135718
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ร้อยเอ็ด ช่องจำหน่ายตั๋วเจริญผลเดินรถ
โทร. 095-9136689