นครศรีร่มเย็นทัวร์

นครศรีร่มเย็นทัวร์รถทัวร์ไปนครศรีธรรมราช เปิดจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช จองตั๋ว ซื้อตั๋ว รถทัวร์นครออนไลน์

ที่ตั้ง : 87/18 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ : 0-2894-6154 โทรสาร : 0-2894-6155

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว นครศรีร่มเย็นทัวร์


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สิชล

07:10 : สุราษฏร์ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

17:00 : สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

18:00 : สุราษฏร์ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

19:10 : สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท

20:30 : สุราษฏร์ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ท่าศาลา

07:10 : สุราษฏร์ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

17:00 : สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

18:00 : สุราษฏร์ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

19:10 : สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท

20:30 : สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. นครศรีธรรมราช

07:10 : สุราษฏร์ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

17:00 : สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

18:00 : สุราษฏร์ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

19:10 : สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท

20:30 : สุราษฏร์ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท


บขส. นครศรีธรรมราช - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

09:00 : นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

18:00 : นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

18:10 : นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท

18:25 : ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

18:35 : ปากพนัง-นครศรี-กรุงเทพ V32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท


อ.ปากพนัง - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

17:00 : ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 619 บาท

17:10 : ปากพนัง-นครศรี-กรุงเทพ V32 ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 722 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สิชลกรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - ท่าศาลากรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - บขส. นครศรีธรรมราชบขส. นครศรีธรรมราช - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพอ.ปากพนัง - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - นครศรีร่มเย็นทัวร์

นครศรีร่มเย็นทัวร์
จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน หน้าตลาดสดนิคมน้ำอูน
โทร. 0879251009
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
โทร. 0-7531-5390
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
โทร.
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
โทร.
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 65, 66
โทร. 0-2894-6154-5