เปรมประชาขนส่ง

เปรมประชาขนส่งเปิดบริการให้จองตั๋วรถตู้ผ่านระบบออนไลน์เส้นทาง เชียงใหม่ เชียงราย ปาย แม่ฮองสอน หลากหลายเส้นทางไปเที่ยวเชียงใหม่ เชียงรายกัน

ที่ตั้ง : 464 ถนน ซุปเปรอ์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : 0-5324-4737,0-5324-2767 โทรสาร : 0-5324-4737

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว เปรมประชาขนส่ง

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่


จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - เปรมประชาขนส่ง

เปรมประชาขนส่ง

  • จุดจอด อ.ปาย     จุดจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/ ปาย โทร. 0-5306-4307
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)     ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/47 โทร. 0-5330-4748 / 090-5141111
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน     ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/บขส.แม่ฮ่องสอน โทร. 0-5368-4100