สุวรรณนทีขนส่ง

สุวรรณนทีขนส่ง รถทัวร์กรุงเทพ - ชุมพร หลังสวน ละแม เปิดจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ จองผ่านเว็บไซต์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่เซเว่น

ที่ตั้ง : 45 ม.7 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม โทรศัพท์ : 0-2894-6066-7,0-3426-2265-7 โทรสาร : 0-3226-2267

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว สุวรรณนทีขนส่ง


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)

09:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท

12:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท

14:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท

21:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)

09:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 425 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 425 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 496 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 661 บาท


กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)

09:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 409 บาท

12:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 409 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 409 บาท

21:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 409 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 477 บาท

22:00 : กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 636 บาท


สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

10:00 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท

14:00 : หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท

22:00 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท

22:00 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท

22:00 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท


สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

07:50 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 425 บาท

19:50 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 425 บาท

19:50 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 496 บาท

19:50 : ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 661 บาท


สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

08:25 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 409 บาท

12:20 : หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 409 บาท

20:25 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 409 บาท

20:25 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 477 บาท

20:25 : ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 636 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) - สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพสำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพสำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) - สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - สุวรรณนทีขนส่ง

สุวรรณนทีขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48
โทร. 0-2894-6066
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) จุดจำหน่ายตั๋วสุวรรณนทีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร
โทร. 077504901
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.หลังสวน)
โทร. 0-77541242 , 077545151
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
โทร. 077559436
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
โทร. 0-7750-1535