บุษราคัมทัวร์

บุษราคัมทัวร์เปิดจองตั๋วรถทัวร์ ซื้อตั๋วระบบออนไลน์ เลือกที่นั่งได้เอง เส้นทาง กรุงเทพหมอชิต2 ไป จังหวัด น่าน พะเยา พิษณุโลก หนองคาย เชียงใหม่ เชียงราย ...

โทรศัพท์ : 090-779-3900

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว บุษราคัมทัวร์


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส.ขอนแก่น

19:30 : กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - บขส. ขอนแก่น ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 592 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - บขส. ขอนแก่น ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 592 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บ้านไผ่

19:30 : กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 592 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 592 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.เชียงราย

17:45 : กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 674 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. อ.แม่สาย

17:45 : กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.พาน

17:45 : กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 674 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.แม่จัน

17:45 : กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านดู่

17:45 : กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 699 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดแม่ฟ้าหลวง

17:45 : กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 699 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดห้วยไคร้

17:45 : กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

17:30 : กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ฝาง

17:30 : กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด บ้านท่าตอน

17:30 : กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 762 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.เชียงดาว

17:30 : กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 676 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดไชยปราการ

17:30 : กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.นครราชสีมา

20:30 : กทม-หนองคาย-สังคม(ส) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 592 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดโนนแดง

20:00 : กทม-ปากแซง(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.ประทาย

20:00 : กทม-ปากแซง(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.นครสวรรค์

17:45 : กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.น่าน

13:30 : กทม-น่าน(ส) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 508 บาท

20:00 : กทม-น่าน(ส) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 508 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดพุทไธสง

20:00 : กทม-ปากแซง(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.พะเยา

17:45 : กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 599 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.แม่ใจ

17:45 : กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 674 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ร้องกวาง

17:45 : กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 510 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.แพร่

13:30 : กทม-น่าน(ส) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท

17:45 : กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 487 บาท

20:00 : กทม-น่าน(ส) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ยโสธร

20:00 : กทม-ปากแซง(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ป่าติ้ว

20:00 : กทม-ปากแซง(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - เกษตรวิสัย

20:00 : ทม-ปากแซง(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.หนองคาย

19:30 : กทม-หนองคาย-สร้างคอม(ส) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 550 บาท

20:30 : กทม-หนองคาย-สังคม(ส) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 550 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ท่าบ่อ

20:30 : กทม-หนองคาย-สังคม(ส) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 550 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่

20:30 : กทม-หนองคาย-สังคม(ส) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 550 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.สังคม

20:30 : กทม-หนองคาย-สังคม(ส) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 592 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.หนองบัวลำภู

19:45 : กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 680 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนาคำไฮ

19:45 : กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 680 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดกุดดินจี่

19:45 : กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 680 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดกุดกระสู้

19:45 : กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 680 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนาด่าน

19:45 : กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 680 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนากลาง

19:45 : กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 680 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อำนาจเจริญ

20:00 : กทม-ปากแซง(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.น้ำโสม

19:45 : กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 680 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.สร้างคอม

19:30 : กทม-หนองคาย-สร้างคอม(ส) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 550 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บ้านผือ

19:45 : กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 680 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านกลางใหญ่

19:45 : กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 680 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.หนองผือ

20:00 : กทม-ปากแซง(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.เขมราฐ

20:00 : กทม-ปากแซง(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดปากแซง

20:00 : กทม-ปากแซง(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านบก

20:00 : กทม-ปากแซง(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


บขส. เชียงราย - กรุงเทพ หมอชิต2

18:50 : แม่สาย-กทม(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 674 บาท


บขส. อ.แม่สาย - กรุงเทพ หมอชิต2

17:15 : แม่สาย-กทม(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท


จุดจอดแม่ฟ้าหลวง - กรุงเทพ หมอชิต2

18:15 : แม่สาย-กทม(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 699 บาท


จุดจอดห้วยไคร้ - กรุงเทพ หมอชิต2

17:35 : แม่สาย-กทม(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท


บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - กรุงเทพ หมอชิต2

20:30 : ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท


จุดจอด อ.ฝาง - กรุงเทพ หมอชิต2

17:00 : ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท


จุดจอด บ้านท่าตอน - กรุงเทพ หมอชิต2

16:30 : ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 762 บาท


จุดจอด อ.เชียงดาว - กรุงเทพ หมอชิต2

19:00 : ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 676 บาท


จุดจอดไชยปราการ - กรุงเทพ หมอชิต2

17:30 : ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท


บขส จ.น่าน - กรุงเทพ หมอชิต2

18:30 : น่าน-กทม(ส) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 508 บาท


จุดจอด อ.ร้องกวาง - กรุงเทพ หมอชิต2

20:00 : น่าน-กทม(ส) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 437 บาท


บขส จ.ยโสธร - กรุงเทพ หมอชิต2

20:20 : ปากแซง-กทม(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


จุดจอด อ.ป่าติ้ว - กรุงเทพ หมอชิต2

19:40 : ปากแซง-กทม(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


บขส จ.หนองคาย - กรุงเทพ หมอชิต2

19:30 : สังคม-กทม(ส) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 550 บาท


จุดจอด อ.ท่าบ่อ - กรุงเทพ หมอชิต2

18:30 : สังคม-กทม(ส) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 550 บาท


จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ - กรุงเทพ หมอชิต2

18:00 : สังคม-กทม(ส) ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 550 บาท


บขส จ.หนองบัวลำภู - กรุงเทพ หมอชิต2

20:00 : น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 680 บาท


จุดจอดนากลาง - กรุงเทพ หมอชิต2

20:30 : น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 680 บาท


จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา - กรุงเทพ หมอชิต2

18:30 : ปากแซง-กทม(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


จุดจอด อ.น้ำโสม - กรุงเทพ หมอชิต2

17:30 : น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 680 บาท


จุดจอด อ.บ้านผือ - กรุงเทพ หมอชิต2

18:30 : น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 680 บาท


จุดจอดบ้านกลางใหญ่ - กรุงเทพ หมอชิต2

18:00 : น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) ...VIP 24... ราคาตั๋วประมาณ 680 บาท


จุดจอด อ.หนองผือ - กรุงเทพ หมอชิต2

18:10 : ปากแซง-กทม(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท


จุดจอด อ.เขมราฐ - กรุงเทพ หมอชิต2

17:40 : ปากแซง-กทม(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


จุดจอดปากแซง - กรุงเทพ หมอชิต2

16:30 : ปากแซง-กทม(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท


จุดจอดบ้านบก - กรุงเทพ หมอชิต2

16:50 : ปากแซง-กทม(ส) ...VIP 32... ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส.ขอนแก่นกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บ้านไผ่กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. อ.แม่สายกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.พานกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.แม่จันกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านดู่กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดห้วยไคร้กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ฝางกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด บ้านท่าตอนกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.เชียงดาวกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดไชยปราการกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.นครราชสีมากรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดโนนแดงกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด ต.ประทายกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.นครสวรรค์กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.น่านกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดพุทไธสงกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.พะเยากรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.แม่ใจกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ร้องกวางกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.แพร่กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.ยโสธรกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ป่าติ้วกรุงเทพ หมอชิต 2 - เกษตรวิสัยกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.หนองคายกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ท่าบ่อกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.สังคมกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.หนองบัวลำภูกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนาคำไฮกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดกุดดินจี่กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดกุดกระสู้กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดนาด่านกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส จ.อำนาจเจริญกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.น้ำโสมกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.สร้างคอมกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.บ้านผือกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านกลางใหญ่กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.หนองผือกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.เขมราฐกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดปากแซงกรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอดบ้านบกบขส. เชียงราย - กรุงเทพ หมอชิต2บขส. อ.แม่สาย - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดแม่ฟ้าหลวง - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดห้วยไคร้ - กรุงเทพ หมอชิต2บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.ฝาง - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด บ้านท่าตอน - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.เชียงดาว - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดไชยปราการ - กรุงเทพ หมอชิต2บขส จ.น่าน - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.ร้องกวาง - กรุงเทพ หมอชิต2บขส จ.ยโสธร - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.ป่าติ้ว - กรุงเทพ หมอชิต2บขส จ.หนองคาย - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.ท่าบ่อ - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ - กรุงเทพ หมอชิต2บขส จ.หนองบัวลำภู - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดนากลาง - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.น้ำโสม - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.บ้านผือ - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดบ้านกลางใหญ่ - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.หนองผือ - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอด อ.เขมราฐ - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดปากแซง - กรุงเทพ หมอชิต2จุดจอดบ้านบก - กรุงเทพ หมอชิต2

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - บุษราคัมทัวร์

บุษราคัมทัวร์
จุดจอด อ.นายูง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-150066
จุดจอด อ.บ้านผือ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-282155 , 065-5040151
จุดจอด อ.ร้องกวาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 065-5040155
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-451243 , 065-5040161
จุดจอด อ.แม่จัน จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 097-9202989
จุดจอดท่าบ่อ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-432223 , 065-5040160
จุดจอดนากลาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 061-6468702 , 095-6615646
จุดจอดนาวัง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-364199
จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 089-416-1789
จุดจอดบ้านดู่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 087-1775331
จุดจอดสุวรรณคูหา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 081-7299629
จุดจอดห้วยไคร้ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 053-763034 , 092-182263
จุดจอดเวียงสา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 054-781106 , 065-5040156
จุดจอดแม่ฟ้าหลวง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 092-2424604 , 094-8250652
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 085-647-1411 , 094-6490378
ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-287149 , 065-5040152
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 054-741714,065-5040157
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-461305 , 065-5040159
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 065-5040150
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-249108 , 065-5040158
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 081-3580974 , 062-3107320
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 081-4729959 , 065-5040154
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.แม่สาย
โทร. 081-3580975 , 062-3107326
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35
โทร. 02-9364247 , 090-7793900
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A
โทร. 02-9363201, 02-5379007
สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม. -
โทร. 02-531-0960