จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แนะนำ App


ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ขอนแก่นทัวร์


กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.หนองเรือ

21:45 : กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-หนองแก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 398 บาท


กรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส.จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

08:30 : กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-เชียงยืน ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 340 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-เชียงยืน ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 340 บาท

21:45 : กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-หนองแก ...ป.1... ราคาตั๋วประมาณ 340 บาท

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
กรุงเทพ หมอชิต 2 - จุดจอด อ.หนองเรือกรุงเทพ หมอชิต 2 - บขส.จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร - ขอนแก่นทัวร์